ברוכים הבאים לאתר בית המדרש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה - התכנים מתעדכנים כל יום. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד צור קשר.
י"ב סיון תשע"ח

תנ"ך

הצג קטגוריות

מלכים ב פרק יג חלק 3 - אלישע הנביא

סיכום תקופת המלכים דרך עיניו של הנביא אלישע

מלכים ב פרק יג חלק 2 - המלך יהורם

ביאור התקופה של "מלך ישראל" העלום המוזכר בתחילת הספר, והעלאת שאלות לגבי יחסי יהורם ואלישע לאור התקופה הקשה - מלחמות ישראל וארם.

מלכים ב פרק יג חלק 1 - סוף מלכות יואש

סוף מלכות יואש, מלכות יהואחז ומות אלישע

מלכים ב פרק יב - מלכות יאשיהו

על היחס שבין יהואש המלך ויהוידע הכהן הגדול, ביאור התפנית החדה במלכות יהואש

מלכים ב פרק יא - תחילת מלכותו של יואש

מלכות עתליה ביהודה, המלכת יואש - נצר למלכות דוד, והמשמעויות של אירועים אלה עבור אנשי ממלכת יהודה

מלכים ב פרק י - התבססות ממלכת יהוא

בחינת פעולות יהוא לאור מקומות שונים - דברי הימים, הושע ועוד. איבוד ההצדקה המוסרית למעשיו

מלכים ב פרק ט חלק 2 - הריגת איזבל

בחינת מעשה יהוא ואיזבל לאור מקורות שונים

מלכים ב פרק ט חלק 1 - המלכת יהוא

המלכת יהוא, ומשמעות איבוד המלוכה של יהורם לאור נטישתו את שדה הקרב מול ארם

מלכים ב פרק ח חלק 2 - המלך יהורם

דיון בפוליטיקה של הממלכות בתקופת יהורם, תוך השוואה למקבילות בדברי הימים

מלכים ב פרק ח חלק 1 - שונמית וחזאל

בחינת המאורעות השונים שבפרק לאור הדמויות המופיעות בהם והמוזכרות בפרקים מוקדמים יותר