בס"ד

זמנים אחרים
עלות השחר: 5:05
זריחה: 06:17
חצות היום: 11:53
שקיעה: 17:30
צאת הכוכבים: 17:54
זמני התפילות לתאריך כ"ו שבט ה'תשע"ז
שחרית - נץ 06:00
שחרית (הודו) 07:00
מנחה 12:30
מנחה (בעזרת נשים) 14:10
מנחה 16:00
מנחה 17:00
ערבית 18:15
ערבית 19:35
המניין הקרוב » ערבית 21:20
ערבית 22:35
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 5:32
סוף זמן קריאת שמע: 9:05
סוף זמן תפילה: 10:01
מנחה גדולה: 12:23השעה עכשיו