בס"ד

זמנים אחרים
עלות השחר: 5:17
זריחה: 06:29
חצות היום: 11:33
שקיעה: 16:37
צאת הכוכבים: 17:01
זמני התפילות לתאריך כ"ו כסלו ה'תשע"ח
שחרית- נץ 06:05
שחרית (הודו) 07:00
מנחה 12:45
מנחה (בעזרת נשים) 14:10
מנחה 16:00
הדלקת נרות חנוכה 17:00
ערבית 17:05
ערבית 19:35
ערבית 21:20
המניין הקרוב » ערבית 22:35
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 5:44
סוף זמן קריאת שמע: 9:01
סוף זמן תפילה: 9:51
מנחה גדולה: 12:03השעה עכשיו