בס"ד


הלימוד היום לע"נ שלמה בן יצחק ז"ל

זמנים אחרים
עלות השחר: 5:24
זריחה: 06:36
חצות היום: 12:45
שקיעה: 18:55
צאת הכוכבים: 19:19
זמני התפילות לתאריך כ"ט אדר ה'תשע"ז
שחרית - נץ 05:38
שחרית (הודו) 07:00
המניין הקרוב » מנחה 13:15
מנחה (בעזרת נשים) 14:10
מנחה 16:00
מנחה 17:45
ערבית 19:35
ערבית 20:35
ערבית 21:20
ערבית 22:35
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 5:51
סוף זמן קריאת שמע: 9:40
סוף זמן תפילה: 10:42
מנחה גדולה: 13:15השעה עכשיו