בס"ד

זמנים אחרים
עלות השחר: 5:31
זריחה: 06:43
חצות היום: 12:25
שקיעה: 18:07
צאת הכוכבים: 18:31
זמני התפילות לתאריך כ"ז תשרי ה'תשע"ח
המניין הקרוב » שחרית (הודו) 07:00
מנחה 13:15
מנחה (בעזרת נשים) 14:10
מנחה 16:00
מנחה 17:45
ערבית 19:35
ערבית 21:20
ערבית 22:35
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 5:58
סוף זמן קריאת שמע: 9:34
סוף זמן תפילה: 10:31
מנחה גדולה: 12:55השעה עכשיו