בס"ד

זמנים אחרים
עלות השחר: 4:44
זריחה: 05:56
חצות היום: 12:37
שקיעה: 19:18
צאת הכוכבים: 19:42
זמני התפילות לתאריך ה' אייר ה'תשע"ז
המניין הקרוב » שחרית - נץ 05:35
שחרית (הודו) 07:00
מנחה 13:15
מנחה (בעזרת נשים) 14:10
מנחה 16:00
מנחה 17:45
מנחה 19:00
ערבית 20:00
ערבית 21:20
ערבית 22:35
זמני היום (גר"א)
זמן טלית ותפילין (הרב דבליצקי): 5:11
סוף זמן קריאת שמע: 9:16
סוף זמן תפילה: 10:23
מנחה גדולה: 13:10השעה עכשיו