כ"ג אלול תשע"ט

חזרה על דיני מוקצה - חלק א'

הצג קטגוריות

שיעור חזרה במוקצה: טעמי המוקצה ומוקצה מחמת גופו

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: