כ"ג אלול תשע"ט

חזרה על דיני מוקצה - חלק ב'

הצג קטגוריות

חזרה על כלי שמלאכתו לאיסור ותנאי בסיס, שיחה קצרה לשבועות

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: