כ"ג אלול תשע"ט

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק א'

הצג קטגוריות

סקירה ראשונית של הסוגיות השונות הנוגעות למחלוקת ר' יהודה ור' שמעון במלאכה שאינה צריכה לגופה

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: