כ"ג אלול תשע"ט

פתיחה לסוגית חולה שאין בו סכנה

הצג קטגוריות

סקירה של 5 סוגי החולי המוזכרים בגמרות- פיקוח נפש, סכנת אבר, חולה שאין בו סכנה, מקצת חולי, מיחוש. סקירת הגמרות בהמשך לאור חילוק זה.

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: