כ"ג אלול תשע"ט

הלכה למעשה בדיני נגיעה

הצג קטגוריות

שיטות שונות של מהו איסור נגיעה מהתורה. דברים שדווקא האישה עושה לבעלה כגון רחיצה, סיכה