י"ב ניסן תש"פ

טעם כעיקר | שיעור 2

הצג קטגוריות

היחס בין סוגיית "טעמו וממשו" (במסכת ע"ז) לסוגיית טעם כעיקר- מה נקרא טעם עליו נחלקו הראשונים, ומה נקרא עיקר האיסור? ביאור שיטות הראשונים הסוברים שדין טעם כעיקר הוא דרבנן

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: