ברוכים הבאים לאתר בית המדרש של המרכז האקדמי לב! האתר בתקופת הרצה - התכנים מתעדכנים כל יום. הערות והארות ניתן לשלוח מעמוד צור קשר.
ו' אלול תשע"ח

תנ"ך

הצג קטגוריות

אנא בכח ומזמור ס"ז

הסבר על מזמור ס"ז ועל אנא בכח בהקשר ספירת העומר

מלכים ב פרק יג חלק 3 - אלישע הנביא

סיכום תקופת המלכים דרך עיניו של הנביא אלישע

מלכים ב פרק יג חלק 2 - המלך יהורם

ביאור התקופה של "מלך ישראל" העלום המוזכר בתחילת הספר, והעלאת שאלות לגבי יחסי יהורם ואלישע לאור התקופה הקשה - מלחמות ישראל וארם.

מלכים ב פרק יג חלק 1 - סוף מלכות יואש

סוף מלכות יואש, מלכות יהואחז ומות אלישע

מלכים ב פרק יב - מלכות יאשיהו

על היחס שבין יהואש המלך ויהוידע הכהן הגדול, ביאור התפנית החדה במלכות יהואש

מלכים ב פרק יא - תחילת מלכותו של יואש

מלכות עתליה ביהודה, המלכת יואש - נצר למלכות דוד, והמשמעויות של אירועים אלה עבור אנשי ממלכת יהודה

מלכים ב פרק י - התבססות ממלכת יהוא

בחינת פעולות יהוא לאור מקומות שונים - דברי הימים, הושע ועוד. איבוד ההצדקה המוסרית למעשיו

מלכים ב פרק ט חלק 2 - הריגת איזבל

בחינת מעשה יהוא ואיזבל לאור מקורות שונים

מלכים ב פרק ט חלק 1 - המלכת יהוא

המלכת יהוא, ומשמעות איבוד המלוכה של יהורם לאור נטישתו את שדה הקרב מול ארם

מלכים ב פרק ח חלק 2 - המלך יהורם

דיון בפוליטיקה של הממלכות בתקופת יהורם, תוך השוואה למקבילות בדברי הימים