ט' סיון תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 42 שיעורים שיעורים תחת "הרב ינון זמיר"

הרב ינון זמיר | פורים תשפ"א

קריאת המגילה למפרע - נקודת מבט חדשה על המגילה ועל פרשת הכסף.

יום עיון פסח תש"ף | משמעות פסח גדעון

על פי דברי חז"ל, התגלות המלאך לגדעון התרחשה בפסח. עיון במשמעות המיוחדת של פסח בימי דוחק לאומי ומשפחתי, והרלוונטיות לימינו

עשרה בטבת | ביאור עניין הצום

ביאור וחיבור העניינים השונים שבגללם נתקן צום עשרה בטבת - תחילת המצור, מות עזרא, תרגום התורה ליוונית

מלכות חזקיה - חלק ד'

מלכים ב' פרקים י"ח - כ', מהלך כללי במלכות חזקיה לאור דברי הימים ונבואות ישעיה.

מלכות חזקיה - חלק ב'

סדרת שיעורים על מלכים ב' פרקים י"ח - כ', כולל גיחות לישעיה

מלכות חזקיה - חלק א'

סדרת שיעורים על מלכים ב' פרקים י"ח - כ', כולל גיחות לישעיה

מלכים ב' פרק י"ז - סוף מלכות ישראל

גלות ישראל, הגורמים לה ואמונה לנביאים

מלכים ב' פרק י"ז - הושע בן אלה

תחילת גלות עשרת השבטים ואיחוד ישראל ויהודה

סוף תקופת מלכות ישראל

מהלך הפרקים במלכים ב׳ המתארים את המלכים האחרונים בשושלת מלכות ישראל

"וזאת לפנים בישראל על הגאולה"

הגאולה במגילת רות, ייבום וחליצה אצל רות ובועז