י"א תשרי תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 46 שיעורים שיעורים תחת "שיעור כללי"

הלכות בן אדם לחברו | גדרי איסור שנאה | שיעור 3

מתי אדם נקרא שונא לחברו? מתי אנשים שלא דיברו זה עם זה יעברו על לאו דלא תשנא את אחיך בלבבך? ולמה אנשים לא מדברים אחד עם השני במצבי שנאה?

הלכות בן אדם לחברו | לא תשנא את אחיך בלבבך | שיעור 1

מהו מקור איסור שנאה? האם מצוות הוכח תוכיח היא חלק מאיסור שנאה? מהי השנאה שבלב? ועד כמה היא מסוכנת.

פרשת החודש בראש חודש?

שיעור לקראת פרשת החודש, מה קורה אם לא עיברו את החודש הקודם ולמפרע הגיעו עדים לאחר כמה ימים ואמרו שהחודש הקודם כן היה מעובר, מה עושים? האם...

הלכות שמיטה | תורת הרב חיים קנייבסקי זצ"ל - האם מותר להקפיא מיץ ענבים בשמיטה? | שיעור 38

בקיאותו המופלאה של הרב קנייבסקי בתורה, מה מותר לעשות עם אוכלין ומשקין של שמיטה בשנת שמיטה? ודברים לזכרו של הרב קנייבסקי, ייחוסו, בקיאותו...

הלכות שמיטה | אוצר בית דין - חלק ב' | שיעור 36

הרב מבאר מהן כל הבעיות ההלכתיות באוצר בית דין? מה הגורמים לאסור אוצר בית? ולמה כל הבעיות ניתנות לתירוץ כך שלבסוף הרב יציג שאוצר בית דין הוא...

הלכות שמיטה | אוצר בית דין - חלק א' | שיעור 35

מהו אוצר בית דין ואיך נוצר? איך ניתן לסחור ולמכור פירות שביעית?

הלכות שמיטה | דין הערמה ומה חושב הרב קוק על היתר מכירה? | שיעור 34

האם היתר מכירה הוא לא הערמה? מה דעת הרב קוק האם מותר מבחינה הלכתית או עדיף להמנע? הרב יסקור את המקורות השונים על דין הערמה ומה המסקנה...