י"ד אדר תשפ"א

עשרה בטבת תשע"ח

שיעור מאת הרב ברוך וידר ראש ישיבת הכותל התקיים בבית המדרש בנושא הסתר פנים:

הסתר הפנים שהיה בתקופת השואה לא סותר את השגחת הקב"ה התמידית גם בזמנים כאלה קשים. באותה תקופה נוראה ועל אף כל הזוועה לא איבד עם ישראל את אמונתו, שמר על צלם אלוקים והמשיך בקידוש השם.

מה זה הסתר פנים?
אומר רש"י: והסתרתי פניי מהם. כביכול אני לא רואה אבל אני רואה. הכוונה היא שכשרואים את הפנים של האדם רואים את הפנימיות שלו. כשיש הסתר פנים הקב"ה נמצא, רק אין התגלות של שפע.

אומר הרמח"ל: בהסתר פנים יש השגחה אבל ממועטת (פחות אור). אם לא הייתה השגחה לא היה קיום לעולם.

מה זה ההסתר השני, "כי הסתר אסתיר פניי"? 
אומר הרמב"ן שההסתר הנוסף שהוא לא רק שיהיה רוע בגלל ההסתר אלא שיש גם גאולה בהסתר. כלומר שה' לא יבכה מאחורי המסך אלא יחייך - אבל גם מאחורי המסך.

גלריית תמונות מהאירוע