י"ד אדר ב תשע"ט

זמני היום

התאריך היום: י"ד אדר ב תשע"ט

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - נץ (ימים ב'-ה')
05:20
שחרית - מנין מרכזי
07:00
מנחה
12:45
מנחה
16:00
מנחה
17:20
ערבית
18:12
ערבית
18:45
ערבית
19:35
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
04:30
זמן טלית ותפילין:
04:57
זריחה:
05:42
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
08:44
סוף זמן תפילה (גר"א):
09:45
חצות היום:
11:46
מנחה גדולה:
12:17
שקיעה:
17:51
צאת הכוכבים:
18:17