ח' ניסן תש"פ

זמני היום

התאריך היום: ח' ניסן תש"פ

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - מניין מרכזי
07:00
שחרית- מניין שני
08:15
מנחה
12:45
מנחה
16:00
מנחה
17:45
ערבית
18:30
ערבית
19:35

זמני היום

עלות השחר:
05:12
זמן טלית ותפילין:
05:40
זריחה:
06:25
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:34
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:37
חצות היום:
12:42
מנחה גדולה:
13:14
שקיעה:
18:59
צאת הכוכבים:
19:26