ב' תשרי תשפ"א

זמני התפילות עד חג סוכות

התאריך היום: ב' תשרי תשפ"א

השעה עכשיו:

זמני תפילות

סליחות (ספרדים)
06:15
שחרית מניין מרכזי (הודו)
07:00
מנחה
13:15
מנחה
14:10
מנחה
16:00
מנחה
17:45
מנחה (אחרון)
18:15
ערבית
19:35
ערבית
21:00
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
05:14
זמן טלית ותפילין:
05:41
זריחה:
06:26
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:29
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:30
חצות היום:
12:32
מנחה גדולה:
13:02
שקיעה:
18:37
צאת הכוכבים:
19:04