כ"ג אלול תשע"ט

זמני היום

התאריך היום: כ"ג אלול תשע"ט

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - נץ (ימים ב'-ה')
00:00
סליחות ספרדי- אודיטוריום
06:15
סליחות אשכנזי- בית מדרש
06:35
שחרית - מניין מרכזי
07:00
מנחה
13:15
מנחה (עזרת נשים)
14:10
מנחה
16:00
מנחה
17:45
ערבית
19:00
ערבית
19:35
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
05:15
זמן טלית ותפילין:
05:42
זריחה:
06:27
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:29
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:30
חצות היום:
12:31
מנחה גדולה:
13:01
שקיעה:
18:35
צאת הכוכבים:
19:01