ח' חשון תשפ"א

זמני התפילות מחוץ לבית המדרש

התאריך היום: ח' חשון תשפ"א

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית (מול בניין לאו)
07:30
מנחה (ברחבה מול בניין לאו)
12:45
מנחה (ליד בניין המעונות)
16:00
מנחה (ברחבה ליד בניין מנהלה)
16:00
ערבית (ברחבה ליד בניין מנהלה)
17:45
ערבית (ליד בניין המעונות)
19:35
ערבית (ליד בניין המעונות)
21:00

זמני היום

עלות השחר:
04:38
זמן טלית ותפילין:
05:06
זריחה:
05:51
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
08:37
סוף זמן תפילה (גר"א):
09:32
חצות היום:
11:22
מנחה גדולה:
11:50
שקיעה:
16:54
צאת הכוכבים:
17:21