א' אייר תשפ"א

זמני התפילות בבית המדרש

התאריך היום: א' אייר תשפ"א

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית
07:30
מנחה
13:15
מנחה
14:10
מנחה
16:00
מנחה
18:45
ערבית
19:35
ערבית
21:00

זמני היום

עלות השחר:
04:58
זמן טלית ותפילין:
05:28
זריחה:
06:13
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:26
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:31
חצות היום:
12:40
מנחה גדולה:
13:12
שקיעה:
19:06
צאת הכוכבים:
19:33