י"ב ניסן תש"פ

זמני היום

התאריך היום: י"ב ניסן תש"פ

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - מניין מרכזי
07:00
שחרית- מניין שני
08:15
מנחה
12:45
מנחה
16:00
מנחה
17:45
ערבית
18:30
ערבית
19:35

זמני היום

עלות השחר:
05:07
זמן טלית ותפילין:
05:36
זריחה:
06:21
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:31
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:34
חצות היום:
12:41
מנחה גדולה:
13:13
שקיעה:
19:02
צאת הכוכבים:
19:29