י"ב שבט תשפ"א

זמני התפילות בבית המדרש

התאריך היום: י"ב שבט תשפ"א

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית (ברחבת המעונות)
07:30
מנחה
12:45
מנחה
16:00
מנחה (ברחבת המעונות)
16:00
ערבית
17:45
ערבית
19:30
ערבית (ברחבת המעונות)
21:00

זמני היום

עלות השחר:
05:21
זמן טלית ותפילין:
05:51
זריחה:
06:36
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:14
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:06
חצות היום:
11:51
מנחה גדולה:
12:18
שקיעה:
17:06
צאת הכוכבים:
17:35