ט' תשרי תשפ"ד

זמני תפילות

התאריך היום: ט' תשרי תשפ"ד

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - קרבנות
07:15
הודו
07:30
מנחה
13:15
מנחה - באודיטוריום
14:10
מנחה
16:00
מנחה - באודיטוריום
17:05
מנחה
17:45
מנחה
18:30
ערבית
19:35
סדר ערב עם הרב פורוטן
20:00
ערבית
21:30
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
05:16
זמן טלית ותפילין:
05:43
זריחה:
06:28
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:29
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:30
חצות היום:
12:31
מנחה גדולה:
13:01
שקיעה:
18:33
צאת הכוכבים:
19:00