כ' אדר א׳ תשפ"ד
הקדש יום לימוד
הלימוד היום מוקדש לע"נ חיים ומרים בסין ז”ל

זמני תפילות

התאריך היום: כ' אדר א׳ תשפ"ד

השעה עכשיו:

הלימוד היום מוקדש לע"נ חיים ומרים בסין ז”ל

זמני תפילות

שחרית - קרבנות
07:15
הודו
07:30
מנחה
12:45
מנחה - באודיטוריום
14:10
מנחה - בבית המדרש
16:00
מנחה - באודיטוריום
17:00
ערבית - מניין א'
18:00
ערבית - מניין ב
19:35
ערבית - אם יתאסף מניין
21:30
ערבית - אם יתאסף מניין
22:35

זמני היום

עלות השחר:
04:55
זמן טלית ותפילין:
05:22
זריחה:
06:07
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
08:59
סוף זמן תפילה (גר"א):
09:57
חצות היום:
11:51
מנחה גדולה:
12:20
שקיעה:
17:36
צאת הכוכבים:
18:03