זמני תפילות

התאריך היום: י"ג שבט תשפ"ג

השעה עכשיו:

זמני תפילות

ותיקין - הודו 25 דקות לפני הזריחה - הזמן משתנה, לחשב לפי שעת הזריחה
05:50
שחרית - קרבנות
06:45
הודו
07:00
מנחה
12:45
מנחה - באודיטוריום בראוז
14:10
מנחה
16:00
מנחה - באודיטוריום
16:25
ערבית בספרייה התורנית
17:30
ערבית
17:50
ערבית
18:45
ערבית
19:40
סדר ערב עם הרב פורוטן
20:00
ערבית
21:30
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
05:16
זמן טלית ותפילין:
05:45
זריחה:
06:30
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:12
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:05
חצות היום:
11:53
מנחה גדולה:
12:20
שקיעה:
17:15
צאת הכוכבים:
17:43