זמני היום

התאריך היום: י"ד חשון תשע"ט

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - נץ (בYU עד שמחליפים שעון)
06:20
שחרית - מנין מרכזי
07:00
מנחה
13:00
מנחה (בעזרת נשים)
14:10
מנחה
16:00
מנחה
17:45
ערבית
18:45
ערבית
19:35
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
05:35
זמן טלית ותפילין:
06:02
זריחה:
06:47
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:35
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:31
חצות היום:
12:23
מנחה גדולה:
12:51
שקיעה:
17:58
צאת הכוכבים:
18:25