זמני היום

התאריך היום: כ"ג סיון תשע"ט

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - נץ (ימים ב'-ה')
00:00
שחרית - מנין מרכזי
07:00
מנחה
13:20
מנחה (עזרת נשים)
14:10
מנחה
16:00
מנחה
17:45
מנחה
19:30
ערבית
20:15
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
04:07
זמן טלית ותפילין:
04:50
זריחה:
05:35
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:08
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:19
חצות היום:
12:41
מנחה גדולה:
13:17
שקיעה:
19:48
צאת הכוכבים:
20:20