זמני התפילות בבית המדרש

התאריך היום: י"ד אדר תשפ"א

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית (ברחבת המעונות)
07:30
מנחה
12:45
מנחה
16:00
מנחה (ברחבת המעונות)
16:00
ערבית וקריאת המגילה
18:00
ערבית
19:30
ערבית (ברחבת המעונות)
21:00

זמני היום

עלות השחר:
04:58
זמן טלית ותפילין:
05:25
זריחה:
06:10
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:01
סוף זמן תפילה (גר"א):
09:58
חצות היום:
11:52
מנחה גדולה:
12:21
שקיעה:
17:34
צאת הכוכבים:
18:00