זמני היום

התאריך היום: י"ז אב תשע"ט

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - נץ (ימים ב'-ה')
00:00
שחרית - מניין מרכזי
07:00
מנחה
13:20
מנחה (עזרת נשים)
14:10
מנחה
16:00
מנחה
17:45
מנחה
19:00
ערבית
20:05
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
04:48
זמן טלית ותפילין:
05:20
זריחה:
06:05
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:24
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:30
חצות היום:
12:42
מנחה גדולה:
13:16
שקיעה:
19:20
צאת הכוכבים:
19:48