זמני התפילות בבית המדרש

התאריך היום: י"ט כסלו תשפ"א

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית (ברחבת המעונות)
07:30
מנחה
12:45
מנחה
16:00
מנחה (ברחבת המעונות)
16:00
ערבית
17:45
ערבית
19:30
ערבית (ברחבת המעונות)
21:00

זמני היום

עלות השחר:
05:07
זמן טלית ותפילין:
05:39
זריחה:
06:24
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
08:57
סוף זמן תפילה (גר"א):
09:48
חצות היום:
11:30
מנחה גדולה:
11:55
שקיעה:
16:35
צאת הכוכבים:
17:04