זמני התפילות בבית המדרש

התאריך היום: ט"ז אב תשפ"א

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית
07:30
מנחה
13:20
מנחה
16:00
מנחה
17:45
מנחה
19:15
לימוד סדר ערב
19:30
ערבית
20:15
המשך לימוד סדר ערב
20:30
ערבית
21:00
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
04:27
זמן טלית ותפילין:
05:05
זריחה:
05:50
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:17
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:27
חצות היום:
12:45
מנחה גדולה:
13:20
שקיעה:
19:41
צאת הכוכבים:
20:11