זמני התפילות בבית המדרש

התאריך היום: ד' סיון תשפ"א

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית
07:30
מנחה
13:15
מנחה
14:10
מנחה
16:00
מנחה
18:45
ערבית
20:00
ערבית
21:00
ערבית (אם יתאסף מניין)
22:35

זמני היום

עלות השחר:
04:20
זמן טלית ותפילין:
04:57
זריחה:
05:42
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:09
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:18
חצות היום:
12:35
מנחה גדולה:
13:10
שקיעה:
19:28
צאת הכוכבים:
19:58