זמני היום

התאריך היום: ט"ו סיון תש"פ

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית בבית המדרש
07:45
מנחה
13:20
מנחה
16:00
מנחה
17:45
מנחה
19:15
ערבית
20:15

זמני היום

עלות השחר:
04:06
זמן טלית ותפילין:
04:48
זריחה:
05:33
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:05
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:16
חצות היום:
12:38
מנחה גדולה:
13:13
שקיעה:
19:43
צאת הכוכבים:
20:15