זמני היום

התאריך היום: י"ד אדר תשע"ט

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - נץ (ימים ב'-ה')
05:55
שחרית - מנין מרכזי
07:00
מנחה
12:45
מנחה (בעזרת נשים)
14:10
מנחה
16:00
מנחה
17:00
ערבית
18:00
ערבית
18:45
ערבית
19:35
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
05:05
זמן טלית ותפילין:
05:32
זריחה:
06:17
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:05
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:01
חצות היום:
11:53
מנחה גדולה:
12:21
שקיעה:
17:28
צאת הכוכבים:
17:55