זמני היום

התאריך היום: כ"ז טבת תש"פ

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - נץ (ימים ב'-ה')
06:10
שחרית - מניין מרכזי
07:00
מנחה
12:45
מנחה (עזרת נשים)
14:10
מנחה
16:00
מנחה (עזרת נשים)
16:20
ערבית
17:45
ערבית
18:45
ערבית
19:35
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
05:21
זמן טלית ותפילין:
05:52
זריחה:
06:37
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:14
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:06
חצות היום:
11:51
מנחה גדולה:
12:17
שקיעה:
17:05
צאת הכוכבים:
17:34