זמני תפילות

התאריך היום: י"א תשרי תשפ"ג

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית
07:00
מנחה
13:00
מנחה - באודיטוריום מתחת לבית המדרש
14:10
מנחה
16:00
מנחה
17:45
ערבית
19:35
סדר ערב עם הרב פורוטן
20:00
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
04:24
זמן טלית ותפילין:
04:50
זריחה:
05:35
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
08:31
סוף זמן תפילה (גר"א):
09:30
חצות היום:
11:27
מנחה גדולה:
11:56
שקיעה:
17:18
צאת הכוכבים:
17:44