זמני היום

התאריך היום: י"ז תשרי תש"פ

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - נץ (ימים ב'-ה')
00:00
שחרית - מניין מרכזי
07:00
מנחה
13:15
מנחה (עזרת נשים)
14:10
מנחה
16:00
מנחה
17:45
ערבית
18:45
ערבית
19:35
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
05:30
זמן טלית ותפילין:
05:57
זריחה:
06:42
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:33
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:30
חצות היום:
12:24
מנחה גדולה:
12:53
שקיעה:
18:06
צאת הכוכבים:
18:32