זמני היום

התאריך היום: ב' טבת תשע"ט

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית - נץ (ימים ב'-ה')
06:05
שחרית - מנין מרכזי
07:00
מנחה
12:45
מנחה (בעזרת נשים)
14:10
מנחה
16:00
מנחה (בעזרת נשים)
16:20
ערבית
17:45
ערבית
18:45
ערבית
19:35
ערבית
20:30
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
05:10
זמן טלית ותפילין:
05:42
זריחה:
06:27
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
08:59
סוף זמן תפילה (גר"א):
09:50
חצות היום:
11:31
מנחה גדולה:
11:57
שקיעה:
16:35
צאת הכוכבים:
17:05