זמני תפילות בבית המדרש

התאריך היום: כ"ב אייר תשפ"ב

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית
07:00
מנחה
13:10
מנחה - באודיטוריום
14:10
מנחה
16:00
מנחה
17:45
מנחה
18:45
ערבית
20:00
סדר ערב עם הרב פורוטן
20:15
ערבית
21:20
ערבית
22:35

זמני היום

עלות השחר:
04:14
זמן טלית ותפילין:
04:53
זריחה:
05:38
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:07
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:16
חצות היום:
12:36
מנחה גדולה:
13:10
שקיעה:
19:34
צאת הכוכבים:
20:04