זמני היום

התאריך היום: ט"ו אב תש"פ

השעה עכשיו:

זמני תפילות

שחרית בבית המדרש
07:45
מנחה
13:20
מנחה
16:00
מנחה
17:45
מנחה
19:15
ערבית
20:15

זמני היום

עלות השחר:
04:37
זמן טלית ותפילין:
05:12
זריחה:
05:57
סוף זמן קריאת שמע (גר"א):
09:21
סוף זמן תפילה (גר"א):
10:29
חצות היום:
12:44
מנחה גדולה:
13:18
שקיעה:
19:32
צאת הכוכבים:
20:01