י"ז סיוון תשפ"ד
הלימודים היום להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון ולעילוי נשמת ההרוגים הקדש יום לימוד

בית המדרש

שיעורים אחרונים

קטגוריות בית המדרש

אתיקה| סל התרופות | הרב יוסף צבי רימון

הרב רימון פותח שיעור באתיקה יהודית: כמה מותר לסכן חיים בשביל להציל חיים. מביאים מקורות מהירושלמי ומהבבלי לגישות שונות לעניין, ומתחילים...

מלאכת מלבן | שיעור 3

השיעור הזה מדברים על דעות הראשונים והלכה למעשה בענייני שריית בגד במים. האם ניגוב ידיים במגבת זה שריית בגד? האם מותר להשתמש בבגד כדי לסנן...

תקיעת שופר בשבת

גמרא בעיון - הרב אמנון חדרי

עיון בבא בתרא | דין רוב וקרוב

בסוגייתנו בבא בתרא דף כ"ג עמוד ב', למה ע"פ המשנה 50 אמה זה קרוב? ולמה היא מכריעה דווקא ע"פ קרוב? ואם כך למה דעת רבי חנינא דרוב וקרוב אזלינן...

פרשת בהעלותך ה'תשפ"ד | חרבות ברזל - מבט אמוני

למה טבח שמחת תורה קרה? הרב מתעסק בשאלה זו ובשאלה הכללית שנשאלת לכל אורך ההיסטוריה: למה אסונות קורים לעם ישראל?

פרשת בחוקותי ה'תשפ"ד | ולא תגעל נפשי אתכם

פרשת בחוקותי פותחת בברכות לעם ישראל כשילכו בדרכי ה', חלק מהברכות היא ההבטחה "ולא תגעל נפשי איתכם" מה עניינה?

מלכות חזקיה - חלק ד'

מלכים ב' פרקים י"ח - כ', מהלך כללי במלכות חזקיה לאור דברי הימים ונבואות ישעיה.

מלכות חזקיה - חלק ב'

סדרת שיעורים על מלכים ב' פרקים י"ח - כ', כולל גיחות לישעיה

?עין אי"ה | האם יש ערך לחיי המעשה

עין אי"ה ברכות ב פס ח, ביאור מחלוקת רבי ישמעאל ורבי שמעון מה היחס לחיי המעשה

ל"ג בעומר ה'תשפ"ג | הערכה אך ללא פשרנות

"אנו רואים בדף מקורות שני צדדים של רבי שמעון בר יוחאי. מצד אחד- בפעם הראשונה שיצא מהמערה הוא ""שרף"" כל מי שהניח חיי עולם ועסק בחיי שעה. מצד...

עין איה | שיעור 10

שיעור יומי - הרב אמנון חדרי

עין איה | שיעור 15

למה רבי שמעון בר יוחאי מיהר לשרוף כל כך?

איברים מלאכותיים או טבעיים המושתלים באדם - מה גדרם | הרב צבי רייזמן

מה הגדר של איבר טבעי? האם איבר מלאכותי מושתל שמתפקד כאיבר רגיל יכול להחשב בהלכה כאיבר רגיל?

שיחת פתיחת ה'תשפ"ד | עקרונות יסוד

שיחת פתיחת שנה מהרב יוסף צבי רימון הרב אמנון חדרי, הנשיא והרקטור - בדבר חשיבות הלימוד השליחות והאחדות.

יום הזיכרון לשואה ולגבורה | אבי פרידלר | חיי אמונה בצל השואה

סיפור חיים אישי של בן של ניצולי שואה, על חיי האמונה בתוך השואה ולאחריה

על השמיטה | שיעור 2

הטיפול בעציצים בשנת השמיטה, גינות ביתיות וגינות נוי בשמיטה.

על השמיטה | שיעור 1

בית מדרש ערב מכון לב סדרת שמיטה לקהל הרחב, לבוגרים ולסטודנטים.