י"ז סיוון תשפ"ד
הלימודים היום להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון ולעילוי נשמת ההרוגים הקדש יום לימוד

אמונה ומחשבה

הצג קטגוריות

ואהבת לרעך כמוך

התבוננות ב"ואהבת לרעך כמוך" לאור מחלוקת בן פתורא ורבי עקיבא, ולאור דמויות תנ"כיות (הגר, רות) ומקורות חז"ל שונים

התמודדות אמונית עם עולם ההלכה בדורנו

מספר נקודות התבוננות בהכרחיות עולם ההלכה לחיינו ולעבודת ה' שלנו

לדון לכף זכות

בירור הגדרים ההלכתיים של הציווי לדון לכף זכות.

שיחת חיזוק לתחילת הזמן

שויתי ה' לנגדי תמיד - כיצד האדם יכול להימנע מן החטא?

שיחת פתיחה זמן אלול

"שבתי בבית ה' כל ימי חיי" מעלת בית המדרש

ברכת אבות - חלק ב'

האל הגדול הגיבור והנורא גומל חסדים טובים, למה דווקא טובים? מהן הסיבות להבאת הגאולה?

ברכות התורה

כיצד יתכן שאנחנו מברכים על אותו עניין שלוש ברכות שונות?

תפילה בלא כוונה - חלק ב'

מה הקשר בין אימייל וסמארטפון לתפילה?

תפילה בלא כוונה - חלק א'

מה יעשה מי שלא התכוון בברכת אבות?