ט' תשרי תשפ"ד

עיון בבא בתרא | דין רוב וקרוב

הצג קטגוריות

בסוגייתנו בבא בתרא דף כ"ג עמוד ב', למה ע"פ המשנה 50 אמה זה קרוב? ולמה היא מכריעה דווקא ע"פ קרוב? ואם כך למה דעת רבי חנינא דרוב וקרוב אזלינן בתר הרוב? וכמי הלך הרמב"ם?

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: