י"ז תשרי תש"פ

אונאת ממון בימינו וקניה באינטרנט

הצג קטגוריות

האם דין אונאת ממון חל גם בימינו? בעניין זה עסקו פוסקי זמננו, והסוגיה נסקרת לאור הגדרת דין אונאת ממון וייחודו ביחס לדיני ממונות הרגילים וביחס למקובל בעולם.

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: