ט"ו תמוז תש"פ
הקדש יום לימוד

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ה'

הצג קטגוריות

על ההבדל שבין פסיק רישא דלא ניחא ליה ובין מלאכה שאינה צריכה לגופה. תחילת נגיעה בהלכה בדינים אלו

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: