כ"ג אלול תשע"ט

הלכות שבת - קושר ומתיר

הצג קטגוריות

שיטות הראשונים להגדרת קשר - מדאורייתא (חייב), דרבנן(פטור אך אסור), מותר לכתחילה, ונפקא מינות ביניהן. כמו כן מובאים סוגי קשרים.

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: