כ"ג אלול תשע"ט

כניסה למצב פיקוח נפש - חלק א'

הצג קטגוריות

ניתוח הסוגייה בדף י"ט. לאור שיטות הראשונים השונות. התמקדות בשיטת בעל המאור, שלאורה נפתחת הסוגייה- האם מותר לאדם לצאת לדרך וכו' בידיעה שאולי ייכנס למצב של פיקוח נפש בשבת, וייאלץ לחלל אותה?

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: