כ"ז טבת תש"פ

נותן טעם לפגם | שיעור 3

הצג קטגוריות

נפקא מינות ממחלוקת הרשב"א והר"ן - אדם המעוניין בתוספת הפגם, נותן טעם לפגם באיסורי 'משהו' ובדבר שיש לו מתירין, ועוד

הורד כ MP4

צפייה בשיעור: