כ"ז טבת תש"פ

נותן טעם לפגם | שיעור 4

הצג קטגוריות

היחס בין נותן טעם לפגם ובין אכילת איסור 'שלא כדרך הנאתו'- מחלוקת החוות דעת והכריתי ופליתי

הורד כ MP4

צפייה בשיעור: