כ"ז טבת תש"פ

סיום כשרות העופות וכשרות הבשר - בשר חלק

הצג קטגוריות

סגירת פינות אחרונות והכשרים מומלצים בעופות ובחינת הסוגיה של בשר חלק לאשכנזים ולספרדים

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: