י"ב ניסן תש"פ

טעם כעיקר | שיעור 1

הצג קטגוריות

סקירת הסוגיות השונות העוסקות במקור דין טעם כעיקר- מהיכן לומדים שלטעם היוצא מהאוכל יש דין זהה לאוכל עצמו? האם זה מדאורייתא או מדרבנן? שיטות הראשונים השונות

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: