ט"ו תמוז תש"פ
הקדש יום לימוד

טעם כעיקר | שיעור 5

הצג קטגוריות

היחס בין סוגיית "היתר מצטרף לאיסור" ובין דין טעם כעיקר- לפי השיטות והסברות השונות שפרסנו בשיעורים הקודמים

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: