ד' סיון תשפ"א

עירוי | שיעור 3

הצג קטגוריות

המשך ביאור דין עירוי שיעור שלישי בסדרה. פסיקת ההלכה וכן דוגמאות מעשיות. בנוסף דין טיפות האם נקראות עירוי או לא ומתי אוסרות.

הורד כ MP4

צפייה בשיעור:

הורד כ MP3

האזנה לשיעור: