ו' סיון תש"פ

הלכה

הצג קטגוריות

בסיס לדבר האסור - חלק ב'

הגדרת התנאים ליצירת בסיס לדבר האסור

הכשרת כלים - הגעלה וליבון - חלק א'

מה ההבדל בין הגעלה לליבון? מחלוקת שו"ע ורמ"א ברוב תשמיש

בסיס לדבר האסור - חלק א'

מה מוגדר כבסיס? מחלוקת בעל המאור ור"ת. בסוף השיעור שיחה קצרה לפורים

תביעה בדין תורה - חלק ב'

שיעור זה עוסק בעדות מומחה, בחוק הבוררות, בערעור ובהוצאה לפועל

תביעה בדין תורה - חלק א'

שיעור זה עוסק בתהליך התביעה בבית דין החל מהגשת התביעה, הוצאת כתב סירוב, כשרות עדים בבית הדין ועוד

דיני שכנים

שיעור זה עוסק במחלוקת הראשונים לגבי נזקי שכנים - האם כחלק מדיני נזיקין או חלק מדיני הקניינים. לאחר מכן הוא עוסק בשאלות מעשיות, כגון, האם...

מבוא לזכויות יוצרים

שיעור זה עוסק במעמדן של זכויות יוצרים בהלכה, במקורות השונים להגנה על זכויות יוצרים, ובכלל זה חוק המדינה, וביישומים שונים

גרמא, גרמי והסתמכות

שיעור זה עוסק במחלוקת הראשונים בעניין גרמא וגרמי, בחיוב גרמא של פועל וכן בדין הסתמכות

צוואה וירושה

שיעור זה עוסק בדיני ירושה ובדיני צוואה, בכלל זה בשאלה האם ראוי לכתוב צוואה ולשנות מדיני ירושה של התורה

שכירות דירה

שיעור זה עוסק בין השאר במהות השכירות, באחריות לתיקונים בדירה, ובדרך להפסיק את השכירות באמצעה