י"ח תמוז תשפ"ד
הלימוד היום לע"נ הבוגר מלכיה גרוס שנפל בדרום רצועת עזה הקדש יום לימוד

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 660 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

חשמל בשבת | שיעור 4

"בגמרא ראינו מחלוקת של רב ושמואל על מספר מקרים האם האם האיסור הוא משום מלאכת בונה או משו מכה בפטיש. בשיעור ננסה לרדת לשורש המחלוקת ולדין...

חשמל בשבת | שיעור 7

"נפתח בשיעור זה דיון צדדי כהמשך להקדמה למלאכות הדומות לשימוש בחשמל - יצירת כלי משקיות חטיפים וכדומה. נראה שלפתוח על ידי קריעה ואפילו פתיחה...

חשמל בשבת | שיעור 8

"לדעת החזו""א חשמל בשבת אסור משום בונה - כיוון שזו נתינת רוח חיים בכלי, ובוודאי כשאר זה חלק מבית. לדעת הגרש""ז אויירבך אין בחשמל איסור בונה...

פרשת אחרי מות - קדושים ה'תשפ"ג | אחדות ואחריות הדדית

"לא תשנא את אחיך בלבבך הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" האם פסוק זה הוא שני ציוויים שונים ונפרדים או שמע אחד? היום יותר מתמיד אנו...

יום העצמאות ה'תשפ"ג | האם אנו בדור של גאולה?

האם ביום העצמאות הקרוב נהיה בהרגשה של גאולה או שמא נחשוש מהמצב בארץ ונחשוב לעצמנו נבואות זעם?

חשמל בשבת | שיעור 1

כאשר עוסקים בסוגיית החשמל בשבת אפשר לראות בחכמה הגדולה של התורה שניתנה לנו "לא חתוכה" דהיינו ללא כללים חותכים ומוחלטים שכך נוכל ללמוד ממנה...

חשמל בשבת | שיעור 2

איך אמורים להתייחס לכל המקרים בהם יש גופי חימום עם מתכת בוערת. האם מתכת בוערת נחשבת כאש או לא? מצד אחד זה דומה לאש מבחינה ויזואלית, מצד שני...

חשמל בשבת | שיעור 3

"לפני שנלמד את שיטת החזו"א שחשמל בשבת הוא משום בונה נעשה בשיעור זה הקדמה למלאכת בונה. הגדרות המלאכה על פי הרמב""ם ואבן האזל"

חשמל בשבת | שיעור 6

"החזו""א מתייחס לשלושה היבטים שונים לגבי פתיחת קופסאת שימורים - אין סותר, יש איסור בונה, צריך לחשוש שמא יפתח פתח יפה. כף החיים והרב עובדיה...

חשמל בשבת | שיעור 5

"נראה סתירה בין שתי סוגיות בגמרא, הראשונה אומרת שמותר לשבור חבית כדי להוציא ממנה אוכל ובשניה משמע שאסור. נברר לעומק על פי מקורות נוספים את...