ו' ניסן תשפ"ד
הלימודים היום להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון ולעילוי נשמת ההרוגים הקדש יום לימוד

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 88 שיעורים שיעורים תחת "הרב אמנון חדרי"

יום השואה ה'תשפ"ב | ניצחון הרוח

מהו ניצחון הרוח היהודי? האם זה היה רק להקפיד ולהשתדל במצוות בזמן השואה? האם זו המדינה? מי המנצח כאן?

יום עיון פסח ה'תשפ"ב | מהי החירות של כל אחד מאיתנו?

איך "כל דכפין ייתי ויכול כל דצריך ייתי ויפסח" נאמר על קרבן הפסח שנאכל על מינויו ועוד אמירה שנאמרת לאחר שכבר קידשנו?

עיון בבא בתרא | מודה רבי יוסי בגיריה דיליה - מהו דין גיריה דיליה?

מה ההגדרה לגיריה דיליה לדעת הראשונים? מה שורש מחלוקתם? למה הנחת הסולם מוגדרת כגיריה דיליה? והאם קושיית הגמרא "והא גרמא הוא" היא לרבי יוסי או...

לזכר הרב חיים קנייבסקי זצ"ל | הגותו של הרב קנייבסקי - ירידה של התורה לארץ

היקפו העצום של הרב קנייבסקי, מסיכומיו על המשנה ברורה ועד ביאורו לקבלה. מכאן, איך אנחנו הפשוטים מתחזקים, איך מתחזקים ביום יום ואיך מחזקים את...

יום עיון פורים ה'תשפ"ב | חייב איניש לבסומי

(הוידאו מתחיל כעבור כדקה וקצת) מה התכוונו חז"ל כשאמרו שצריך אדם לשתות עד שלא יבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי? ואיך זה קשור לסיפור המגילה? מהו...

עיון בבא בתרא | תלמוד תורה ודיני שכנים, מי אחראי על התלמוד תורה לדורות הבאים?

מה קשורות המילים "ולא מקול התינוקות" במשנה שלנו? מה חידש רבי יהושע בן גמלא בתקנתו? עד ימיו לא היו תלמודי תורה? ועל מי מוטלת האחריות ללמד את...

עיון בבא בתרא | נזקי רעש

הרב מבאר את הקושיות העולות מהמשנה ומהגמרא עליה במחלוקת אביי ורבא, מה ההבדל בין קול הנכנסים והיוצאים שאסור לבין קול הפטיש שמותר? למה תירץ...

עיון בבא בתרא | שיעורי ההרחקה השנויים במשנתנו

המשנה בבא מציעא בדף י"ט עמוד א' מביאה סוגים שונים של היזקים ועל כולם היא אומרת שהרחקה של שלושה טפחים מהכותל של השכן מספיקה ולא תזיק. מה טיבם...

עיון בבא בתרא | סוגיית חרדל

בשיעור הרב יסביר מהו הוא חידושו של רבא לפני הסוגייה ואיך משפיע על הסוגייה שלנו? איך ייתכן שמי שסמך בהתר ואחר כך הוא נהפך למזיק עליו להרחיק...