י"ט אייר תשפ"ד
הלימודים היום להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון ולעילוי נשמת ההרוגים הקדש יום לימוד

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 656 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

הלכות מוקצה | ייחוד מוקצה | שיעור 15

"דבר שאדם ייחדו לשימוש מסויים, לדוגמא ענפים של דקל, ואז נמלך ורצה לשנות את ייעודו לשישמוש אחר, לשבת עליהם. האם צריך לעשות שינוי בחפץ, רק...

הלכות מוקצה | ייחוד מוקצה | שיעור 14

מחלוקת רבא ורבינא מה הדרך בה ניתן להפוך מוקצה האסור בטילטול לכלי הניתן לשימוש. האם מספיקה מחשבה? אם צריך מעשה ממש, איזה מעשה מועיל?

?פרשת וישלח ה'תשפ"ג | למי מאיר אור החנוכייה

מדוע רק מי שיש לו בית רשאי להדליק נר חנוכה ומה המשמעות של הדלקת הנרות בבית.

פרשת תולדות ה'תשפ"ג | משמעות ברכת יעקב

"הרצון של יעקב להפריד בין הרוח לבין החומר. ולבסוף "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו" כלומר יעקב מקבל את האחריות גם על החומר וגם על הרוח"

ברכות התורה | מה מותר לעשות לפני ברכות התורה | שיעור 2

"דין אמירת פסוקים לפני ברכות התורה - מה יעשה אדם שמע קדושה לפני שברך ברכות התורה? ומה יעשה אם שמע קריאת שמע? האם מותר להרהר בדברי תורה לפני...

12 הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור

שיעור אחרון בשברי כלים, נדבר על נפקא מינות למעשה בשברי כלים על פי הדיעות שלמדנו בשיעור הקודם - מפת ניילון, עטיפה של סוכריה ועוד.

הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור 11

הסבר מחלוקחת רבא ורב יוסף על פי הדרכים שראינו בתחילת הסוגיה וכן מקורות נוספים הניתנים להסבר לפי סברות אלו

הלכות שבת | דין כלי ראשון

מהו הגדרת כלי ראשון/שני שלישי? באיזה כלי אסור לבשל, לדעות השונות? מה הדין כלי ראשון שירד מיד סולדת?"

הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור 10

"המשך הסוגייה ""שברי כלים"" וסיווג הדיעות השונות לפי שתי הגישות שראינו בשיעור הקודם. האם שם השבר החדש הוא שם כלי חדש או שלא יצא מהשם של הכלי...