י"ט אייר תשפ"ד
הלימודים היום להחזרת השבויים, לרפואת הפצועים, להצלחת כוחות הביטחון ולעילוי נשמת ההרוגים הקדש יום לימוד

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 656 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

הלכות מוקצה | טלטול שברי כלים | שיעור 9

דין טילטול שברי כלים ומה ההבדל בינם לבין מקוצה מחמת גופו כדוגמת אבן.

הלכות מוקצה | טלטול בשר חי | שיעור 8

"המשך השיעור הקודם - ""בשר חי"". נעמיק בדיעות של ראשונים ואחרונים נוספים ובטעם ההיתר לטלטול הבשר"

ברכות התורה | שיעור 2 | גדר הלכתי

בירור גדרם ההלכתי של ברכות התורה, מדאורייתא או מדרבנן, מה יעשה אדם שהסתפק אם ברך, האם מברכים על לימוד דעה שלא נקבעה להלכה.

פרשת חיי שרה ה'תשפ"ג | קבלת שבת | פיוט לכה דודי 2

המשך השיעור הקודם בלימוד שאר הבתים בפיוט "לכה דודי"

הלכות מוקצה | טלטול בשר חי | שיעור 7

מחלוקת האם מה שגורם לכך שמותר לטלטל בשר זה בגלל שניתן לאוכלו חי מבחינה טכנית או בגלל שיש אנשים שממש אוכלים את הבשר חי.

הלכות מוקצה | מוקצה מחמת גופו | שיעור 6

ההיבט הרוחני והאמוני של מוקצה, הגדרת המושג מוקצה מחמת גופו, האיסורים השונים בסוג זה של מוקצה ודעת ר' שמעון .

פרשת וירא ה'תשפ"ג | קבלת שבת

לימוד ניגון חדש לפיוט "לכה דודי" ומשמעות מילותיו

הלכות מוקצה | מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון | שיעור 5

"המשך חידוד דעת ר' שמעון בעניין מוקצה וסיווג כל הסוגיות על פי שתי גישות מרכזיות: 1) צריך הכנה אבל די ב""יושב ומצפה"" 2) לא צריך הכנה אפילו...

מהותם של ברכות התורה

לברכות התורה ישנם כמה רבדים, מה הרובד הקובע את מהות ברכות אלו ומה משמעות ברכות אלו?

הלכות מוקצה | טעמי מוקצה | שיעור 3

טעם איסור מוקצה- האם משום איסור הוצאה [מסכת ביצה] או משום איסורים אחרים המוצעים ברמב"ם ובראשונים נוספים