ו' סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 319 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

פולטת שכבת זרע | שיעור 4

השלמות בדין פולטת - האם אפשר לקנח ולהתחיל בשבעה נקיים? ומה לגבי כתמים? שיטות השו"ע והרמ"א בעניין.

ברכת את צמח - חלק ב'

על ציפיית הישועה, הכוללת כל. "לישועתך קיוויתי ה'"

עביד איניש דינא לנפשיה

ביאור הסוגייה לאור השיטות השונות שבגמרא ובראשונים

פולטת שכבת זרע | שיעור 3

סקירה מהירה וחזרה על הסוגיה עד כה, וכן מקרים מיוחדים בהם לא נחמיר כתרומת הדשן, והאישה תוכל לחכות רק 4 ימים.

ברכת את צמח - חלק א'

ביאור צמיחת הישועה החוזרת ונזכרת בברכה זו

פולטת שכבת זרע | שיעור 2

המשך עיסוק בדין פולטת שכבת זרע - חומרת תרומת הדשן, פסיקת האשכנזים והספרדים.

צניעות וטבעיות

על היחס בין דיני צניעות לטבעיות החיים - האם באים לתקן את הטבע? או שמא חושפים את הטבע האמיתי?

בישול בחמה בשבת

מדוע בישול בתולדות חמה אינו אסור מדרבנן? השיטות השונות באחרונים והמשמעות הלכתית

פולטת שכבת זרע | שיעור 1

סקירה ראשונית של דין פולטת שכבת זרע, שיטות הראשונים השונות בהסבר הדין ושייכותו לימינו.

ברכת בונה ירושלים - חלק ב'

המשך ביאור ברכת בונה ירושלים והיבטיה השונים