א' אייר תשפ"א

חיפוש שיעורים

נמצאו 424 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

נ"ט בר נ"ט | שיעור 2

פסיקת השו"ע והרמ"א בסוגייתנו, ומחלוקות הפוסקים במשמעויות למעשה.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 3

המשך בירור היתרי הרמ"א בדין זה, ודיון במקרים של נ"ט בר נ"ט בצליה ואיסורים שונים.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 1

סקירת הסוגיה - מחלוקת רב ושמואל, ומחלוקת הראשונים לגבי הגדרת המקרה והמשמעות למעשה.

ל"ג בעומר של קורונה

מדורות – אין. חגיגות המוניות – אין. במה שמחים בל"ג בעומר השנה?

המתנה בין בשר לחלב | שיעור 3

נושאים נוספים בדין בשר וחלב - המתנה לאחר אכילת חלב, דין גבינות קשות ועוד.

המתנה בין בשר לחלב | שיעור 2

דינים שונים בהמתנה - ממתי צריכים לחכות? האם שש שעות בדווקא, או פחות? מהו המקור למנהג לחכות שלוש שעות?

ברכת שהחיינו על ראיית חבר

האם אפשר לברך שהחיינו על ראיית חבר או משפחה כאשר התראינו קודם לכן באמצעים דיגיטליים?

המתנה בין בשר לחלב | שיעור 1

סקירת הסוגיות השונות העוסקות בהמתנה בין בשר לחלב - שיטות הראשונים השונות ופסיקת השו"ע.

תפילה במציאות קורונה

כולנו שואפים מאוד לרגע שבו נוכל להתפלל במניין, אולם, במציאות זו, אנו מתפללים בשמחה, ויודעים שזו המצווה שלנו כעת: להתפלל ביחידות

בשר בחלב | שיעור 1

מקורות איסור בשר בחלב מהתורה, האם יש שלושה איסורים נפרדים או שהכל נגזר מהאיסור העקרוני של בישול?