ד' סיון תשפ"א

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 442 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

פתיחת סמסטר אלול

שיעור פתיחה לסמסטר אלול לקראת שנת ה'תשפ"א

חריף | שיעור 4

הלכה למעשה בחריף שאינו בין יומו, יישוב הסתירות שמצינו בדברי השו"ע, וכן - מה נחשב חריף?

לימוד תורה בשעת הפנאי | לשמור על סדרו של עולם

ביאור המשנה באבות העוסקת במקרים בהם אדם "מתחייב בנפשו" - לשמור על סדר בניינו של העולם, ואל תאמר לכשאפנה אשנה.

דחיית נפש מפני נפש | שיעור 3

חזרה וסיכום הנאמר בשיעורים הקודמים על היחס בין "מאי חזית" ובין "חייך קודמים", האם יש תעדוף בין קבוצות שונות בעם ישראל? סקירת המשנה בהוריות...

חריף | שיעור 3

מסקנות להלכה עד כה, ועיסוק בדין חריף בכלי שאינו בן יומו - מחלוקת הרשב"א והרא"ה בחילתית.

חריף | שיעור 2

הסבר נוסף ברש"י ע"פ שיטת התרומה בנ"ט בר נ"ט, וסיכום ההסברים השונים עד כה.

חריף | שיעור 1

שני ההסברים היסודיים בדין צנון שנחתך בסכין, נפק"מ ביניהם והמשמעויות שלהם לדין חריף.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 8

המשך עיסוק בדין קערות שהודחו הלכה למעשה, דין מדיח כלים.

דחיית נפש מפני נפש | שיעור 2

עיסוק בסוגיית "חייך קודמים לחיי חברך" והיחס לסוגיית "מאי חזית", שיטות מנחת חינוך ורבנו חיים.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 7

עיסוק בדין "קערות שהודחו" - חידוש התוס' מול רוב הראשונים, פסיקת השו"ע והרמ"א ונפק"מ למעשה.