ט"ו סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 322 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

בישול בחמה בשבת

מדוע בישול בתולדות חמה אינו אסור מדרבנן? השיטות השונות באחרונים והמשמעות הלכתית

פולטת שכבת זרע | שיעור 1

סקירה ראשונית של דין פולטת שכבת זרע, שיטות הראשונים השונות בהסבר הדין ושייכותו לימינו.

ברכת בונה ירושלים - חלק ב'

המשך ביאור ברכת בונה ירושלים והיבטיה השונים

משפט הנידה והזבה - חלק ב' - תקנת רבי בשדות וחומרא דר' זירא

תקנת רבי בשדות וחומרא דר' זירא - החששות והספיקות שגרמו להחמרות אלו, על פי השיטות השונות בראשונים

בקשת גשמים בארץ ישראל בזמן הזה

דיון באשר לזמן המתאים לבקשת גשמים בזמן הזה לאור סוגיות הגמרא ותשובת הרא"ש בנושא.

משפט הנידה והזבה - חלק א'

על איסור טבילת נידה בזמן הזה ביום השביעי של ז' נקיים, האם אמרינן מקצת היום ככולו בזבה, ודין שימור יום י' וי"א

ברכת בונה ירושלים - חלק א'

התעמקות ביסודות הנוסחים השונים לברכה זו - האשכנזי והספרדי

ימי נידה וימי זיבה | שיעור 2

המשך עיסוק במחלוקת הראשונים בחישוב ימי נידה וימי זיבה, קושיות ותירוצים על שיטת הרמב"ם.

ימי נידה וימי זיבה | שיעור 1

בירור ההבדלים בין נידה, זבה קטנה וזבה גדולה, מדין התורה דרך הגמרא ועד מחלוקת הראשונים בחישוב הימים.

הלכות שבת - קושר ומתיר

שיטות הראשונים להגדרת קשר - מדאורייתא (חייב), דרבנן (פטור אך אסור), מותר לכתחילה, ונפקא מינות ביניהן. כמו כן מובאים סוגי קשרים.