כ"ב חשון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 194 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

דיני ברירה במין אחד

האם יש ברירה במין אחד? בבירור שיטתם של תרומת הדשן והט"ז

עיון בסוגיות בורר בתלמוד

בגדרי בורר והשיטות השונות בגמרא

פרשת שלח תשע"ז

מעלת ארץ ישראל ועם ישראל "ארץ מושבתיכם"

דיני טבילת כלי זכוכית

טבילת כלי זכוכית והאם צריך להטביל כלי פלסטיק?

מבוא למלאכת בורר

מבוא למלאכת בורר. הגדרת המלאכה והשלכות מההגדרות השונות

דיני טבילת כלים

האם טבילת כלים מדאורייתא או מדרבנן, ומהן ההשלכות מכך

פרשת נשא תשע"ז

למה הרואה סוטה בקלקולה צריך להזיר את עצמו מהיין? לכאורה שהיא תזיר את עצמה