ט"ו סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 322 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

מתעסק - שיעור פתיחה

הסוגיות והשיטות השונות בדין מתעסק

האם ההלכה משתנה בעקבות שינוי מדעי

השיעור מתעסק בשינויים והבדלים הקיימים בין זמננו לפעם, והיתרים\שוני בהלכה הנוצרים בעקבות כך (לדוג׳ הריגת כינה בשבת - פעם סברו שהיא נוצרת...

כשרות הג'לטין

הסבר על ג'לטין והבעייתיות שבו, הלכה למעשה

חיישנים - רקע מדעי

הסבר הרקע המדעי להבנת פעולת חיישנים

פסיק רישא ודבר שאינו מתכוון - חלק ו'

הלכה למעשה בדינים אלו - פסיק רישא דלא ניחא ליה, בדרבנן, בתרי דרבנן ועוד

הפרשת תרומות ומעשרות בשבת

על התנאים המאפשרים להפריש תרומות ומעשרות בשבת, דין אורח במקרה זה ועוד

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ה'

על ההבדל שבין פסיק רישא דלא ניחא ליה ובין מלאכה שאינה צריכה לגופה. תחילת נגיעה בהלכה בדינים אלו

סמיכות חג השבועות לשבת

פירוט מספר נקודות הלכתיות הנוגעות לסמיכות חג השבועות לשבת, בהן שינה לקראת החג, אכילת סעודה שלישית ועוד

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ד'

ביאור סברת הערוך בפסיק רישא, שיטת ר' חיים ועוד

הפרשת תרומות ומעשרות ע"י אורח

האם אורח יכול להפריש מהמנה שלו תרומות ומעשרות במקום בו יש מקום לחשוד שלא הפרישו?