כ"ב חשון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 194 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

חזרה על דיני מוקצה - חלק ב'

חזרה על כלי שמלאכתו לאיסור ותנאי בסיס, שיחה קצרה לשבועות

שיחה ליום ירושלים

גאולה קמעא קמעא, הודאה ושמחה על הנס הגדול ביום ירושלים ובמדינת ישראל

ברכות התורה

כיצד יתכן שאנחנו מברכים על אותו עניין שלוש ברכות שונות?

חזרה על דיני מוקצה - חלק א'

שיעור חזרה במוקצה: טעמי המוקצה ומוקצה מחמת גופו

מלאכת טוחן

בביאור מחלוקת הראשונים בהגדרת טוחן. מה נחשב מחתך ירק דק דק?

מצה זו שאנו אוכלים - על שום מה?

מדוע אוכלים מצות בפסח? מה מסמלת המצה? ומה הקשר ללוט?