ט"ו סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 322 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - חלק ב'

המשך בירור הסוגיות, סברות האיסור וההיתר

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא - שיעור פתיחה

סקירה מהירה של הסוגיות השונות העוסקות במחלוקת ר"י ור"ש בדבר שאינו מתכוון, הסברות השונות, והיחס לשאר התורה

מלאכה שאינה צריכה לגופה - סיכום

פסיקת הרמב"ם ועוד בעניין מלאכה שאינה צריכה לגופה וסיכום הסוגיה

אמירת נוסח קצר בהפרשת תרומות ומעשרות

על חידושו של החזון איש באמירת נוסח קצר, וסקירת הבעיות השונות הקיימות בשוק הסיטונאי

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ד'

המשך שיטת רש"י במלאכה שאינה צריכה לגופה

זיכוי הרבים בהפרשת תרומות ומעשרות

על חידושו של הרב בהר"ן בהפרשת תרומות ומעשרות כללית - על כל מי שלא מפריש בעצמו

מלאכה שאינה צריכה לגופה - חלק ג'

ביאור שיטת רש"י במלאכה שאינה צריכה לגופה לאור דבריו בסוגיות השונות והסבר הרמב"ן

ברכת קיבוץ גלויות

על משמעות קיבוץ הגלויות והחירות המיוחלת, והקשר לשופר

מצוות הקמת מדינה יהודית

בירור הלכתי במצוות "בואו ורשו את הארץ" - שיטת הרמב"ן, שיטת בעל מגילת אסתר ועוד