ב' תשרי תשפ"א

חיפוש שיעורים

נמצאו 493 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

חריף | שיעור 1

שני ההסברים היסודיים בדין צנון שנחתך בסכין, נפק"מ ביניהם והמשמעויות שלהם לדין חריף.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 8

המשך עיסוק בדין קערות שהודחו הלכה למעשה, דין מדיח כלים.

דחיית נפש מפני נפש | שיעור 2

עיסוק בסוגיית "חייך קודמים לחיי חברך" והיחס לסוגיית "מאי חזית", שיטות מנחת חינוך ורבנו חיים.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 7

עיסוק בדין "קערות שהודחו" - חידוש התוס' מול רוב הראשונים, פסיקת השו"ע והרמ"א ונפק"מ למעשה.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 6

סברות בדין נ"ט בר נ"ט - שיטות הרמב"ן והרשב"א, איך הם תופסים את טעם הבשר המועבר לתבשיל מדפנות הסיר?

דחיית נפש מפני נפש | שיעור 1

סקירת סוגיית "מאי חזית דדמא דידך סומק טפי", שיטות תוס' והרמב"ם והשלכות לעניין תעדוף במכונות הנשמה, והחלטות מוסריות ברכב אוטונומי.

נ"ט בר נ"ט | שיעור 5

חזרה וסיכום השיעורים הקודמים, ועיסוק בדין מאכל פרווה בתנור חלבי - האם מותר לאוכלו יחד עם בשר?

הגבלת הר סיני - מתוך רצון פנימי ולא בכפייה

פירוט שיטות הפרשנים השונים בהסבר ציווי הגבלת ההר שוב ע"י הקב"ה. הנקודה החשובה הנלמדת היא שהגבלה צריכה להיעשות מתוך החלטה פנימית ולא בכפייה...

אחת דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי

על השניות השולטת בעולם מעצם בריאתו, ועל החזרה לאחדות האלוקית דרך עשרת הדיברות

אנכי ה' אלוקיך - משמעות הציווי לחיינו

מצוות האמונה המתבטאת כאן היא לאפשר גילוי לאלוקות הטמונה באדם ולא לחוסמה