ד' ניסן תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 62 שיעורים שיעורים תחת "הרב אמנון חדרי"

שמיטת כספים | תחילת עיון בעניין שמיטת כספים

שיטת רש"י באיסור השהייה על כירה בשבת. רש"י מפרש שטעם האיסור הוא גזירת הטמנה, בעוד שכל המקשים עליו מפרשים שטעם האיסור הוא גזירת חתייה בגחלים....

עיון בבא בתרא | דין רוב וקרוב

בסוגייתנו בבא בתרא דף כ"ג עמוד ב', למה ע"פ המשנה 50 אמה זה קרוב? ולמה היא מכריעה דווקא ע"פ קרוב? ואם כך למה דעת רבי חנינא דרוב וקרוב אזלינן...

עיון בבא בתרא | חזקת נזיקין

מה ההבדל בין חזקת קרקעות לחזקת תשמישין? ומהי חזקת נזיקין? האם היזק שנמצא תקופת זמן ארוכה ורק אז השכן מעיר מצריכה טענה של קניין או שאין לשכן...

יום השואה ה'תשפ"ב | ניצחון הרוח

מהו ניצחון הרוח היהודי? האם זה היה רק להקפיד ולהשתדל במצוות בזמן השואה? האם זו המדינה? מי המנצח כאן?

יום עיון פסח ה'תשפ"ב | מהי החירות של כל אחד מאיתנו?

איך "כל דכפין ייתי ויכול כל דצריך ייתי ויפסח" נאמר על קרבן הפסח שנאכל על מינויו ועוד אמירה שנאמרת לאחר שכבר קידשנו?

עיון בבא בתרא | מודה רבי יוסי בגיריה דיליה - מהו דין גיריה דיליה?

מה ההגדרה לגיריה דיליה לדעת הראשונים? מה שורש מחלוקתם? למה הנחת הסולם מוגדרת כגיריה דיליה? והאם קושיית הגמרא "והא גרמא הוא" היא לרבי יוסי או...

לזכר הרב חיים קנייבסקי זצ"ל | הגותו של הרב קנייבסקי - ירידה של התורה לארץ

היקפו העצום של הרב קנייבסקי, מסיכומיו על המשנה ברורה ועד ביאורו לקבלה. מכאן, איך אנחנו הפשוטים מתחזקים, איך מתחזקים ביום יום ואיך מחזקים את...

יום עיון פורים ה'תשפ"ב | חייב איניש לבסומי

(הוידאו מתחיל כעבור כדקה וקצת) מה התכוונו חז"ל כשאמרו שצריך אדם לשתות עד שלא יבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי? ואיך זה קשור לסיפור המגילה? מהו...