כ"ו שבט תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 526 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

פרשת ויחי ה'תשפ"ב

האם יעקב ידע על מכירת יוסף?

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | שיעור 2

מה ייחודי בברכת התשובה? למה ברכרת התשובה קודמת לברכת הסליחה? ומהי המשמעות של המילים "אבינו" ו-"מלכנו" שחוזרים על עצמם בברכות ובפרט בברכת...

מחשבה מול מעשה | שיעור 3

אחי יוסף מחשבה ומעשה, האם הולכים אחר כוונת האחים או אחר התוצאה שיצאה בפועל? עיון בדעות הראשונים.

יום עיון לעשרה בטבת ה'תשפ"ב | מה מטרת הצומות?

למה אדם שכל הצום שלו צם על החורבן על אבלות וצער איבד את כל עיקר התענית? מה באמת צריך לעשות בצומות? מה מוטל על האדם להרגיש ולחוות במהלך...

מחשבה מול מעשה | שיעור 2

עיון בסוגיות הגמ' העוסקות במקרים אלו.

פרשת ויגש ה'תשפ"ב

הסייעתא דשמיא של יוסף, מצורף סיכום של הרב על השיעור.

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | שיעור 1

הרב מברר מהי הכוונה הראויה בברכות מחיה המתים, האל הקדוש ואתה חונן. מה הייחודיות של כל ברכה? ואיך היא משפיעה עלינו?

מחשבה מול מעשה | שיעור 1

בירור מה קובע מחשבה או מעשה? ומה הנפקא מינות הלכתיות?

הלכות שמיטה | דין הערמה ומה חושב הרב קוק על היתר מכירה? | שיעור 34

האם היתר מכירה הוא לא הערמה? מה דעת הרב קוק האם מותר מבחינה הלכתית או עדיף להמנע? הרב יסקור את המקורות השונים על דין הערמה ומה המסקנה...

דין מתעסק | שיעור 2

שתי הבנות בטעם בפטור של מתעסק, דין מתעסק בתפילה.