א' אייר תשפ"א

חיפוש שיעורים

נמצאו 424 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

הכשרת כלים | שיעור 9

שיעור תשיעי בסדרת הכשרת כלים. המשך ביאור דרך ביצוע ההגעלה. האם הכלים צריכים להיות נקיים ועד איזו רמה דרוש נקיון זה. הט"ז מול הרא"ש וכן פסיקת...

הכשרת כלים | שיעור 8

שיעור שמיני בסדרת הכשרת כלים - ביאור איך מעשית מבצעים הגעלה. מה דינו של כלי ראשון וכן המים שנמצאים בתוך הכלי הגדול.

ערב פסח שחל בשבת | שיעור 1

הלכות ערב פסח שחל בשבת - ביעור חמץ.

הכשרת כלים | שיעור 7

שיעור שביעי בדין הכשרת כלים - ביאור וברור ההבדל היסודי בין הגעלה לליבון ומתי צריך לבצע כל אחד מהם.

הכשרת כלים | שיעור 6

שיעור שישי בדין הכשרת כלים. ביאור דין "רוב תשמיש ומיעוט תשמיש" - איך מחליטים על צורת ההכשרה לכלי. ביאור הראשונים והאחרונים וכן פסיקת הלכה...

הכשרת כלים | שיעור 5

שיעור חמישי על דין הכשרת כלים. חקירה מרכזית על "כבולעו כך פולטו" איך אך אפשר להבינו וכן נפ"מ למעשה לחי היומיום.

הלכות שמיטה | שיעור 13

תוספת שביעית - שיעור אחרון בסדרה.

הכשרת כלים | שיעור 4

שיעור רביעי על דין הכשרת כלים. ביאור ההבדל בין איסורא בלע והיתירא בלע. ביאור תירוצי הגמרא על הסתירה בין הגמרות בע"ז. וכן ביאור דעת הרשב"א...

פרשת וארא ה'תשפ"א

למה חוזרים על סירוב משה לציווי ה להנהיג את עם ישראל וללכת לדבר עם פרעה. מה הקשר בין משה רבנו לאסתר המלכה וכן מה נוכל ללמוד על עצמנו ועל...