כ"ט כסלו תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 504 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

מלאכה שאינה צריכה לגופה | שיעור 2

שיטת התוס' במלאכה שאינה צריכה לגופה.

מלאכה שאינה צריכה לגופה | שיעור 1

סקירת סוגיות במלאכה שאינה צריכה לגופה כהקדמה לעיון בה.

הלכות שמיטה | שיעור 29

היתר מכירה - שביעית בזמן הזה מדרבנן.

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | בית חכם ובינה מלאכותית בשבת | שיעור 5

בית חכם ובינה מלאכותית בשבת מה הגדר ההלכתי של שימוש בדברים אלו בשבת.

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | שיעור 4

גדר פסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן, והלכה למעשה.

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | שיעור 3

פסיק רישא דלא ניחא ליה, שיטת הערוך ודחיה ראיותיו אלו על ידי הראשונים החולקים.