י"ט כסלו תשפ"א

חיפוש שיעורים

נמצאו 377 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

דבר שיש לו מתירין | שיעור 2

ביאור בשיטת הר"ן על דבר שיש לו מתירין. מהו ההבדל בין מין במינו למין בשאינו מינו בדבר שיש לו מתירין. מה הם ארבעת הרמות השונות לביטול היוצאים...

דבר שיש לו מתירין | שיעור 1

מקור הדין דבר שיש לו מתירין. ביאור המקורות בגמרא. התחלת ביאור שיטת הר"ן בדבר שיש לו מתירין ומתוך כך ביאור ההבדל בין מין במינו ומין בשאינו...

דבר חשוב וחתיכה הראויה להתכבד | שיעור 4

פירוט וביאור מה הם ארבעת התנאים לחתיכה הראויה להתכבד. מחלוקות ראשונים ופסיקות למה מה שייך לכל תנאי ותנאי.

שכח ותן טל ומטר

מה דינו של אדם ששכח "ותן טל ומטר"? בדרך כלל ישנן הנחיות קצרות בסידורים, אולם, ישנן אופציות רבות נוספות. ננסה ללמוד את האופציות השונות ואת...

פרשת נח ה'תשפ"א

מה הקשר בין למך לנח? ואיך לומדים מהפרשה על חינוך ילדים ולימוד תורה?

דבר חשוב וחתיכה הראויה להתכבד | שיעור 3

למה נבלה נחשבת חתיכה הראויה להתכבד, תירוצי האחרונים ופרשנים אחרים. וכן ברור לגבי חתיכה טמאה המתערבת בתערובת היתר וכן חתיכה של חטאת טהורה...

הלכות שמיטה | שיעור 1

סדרת שיעורים כלליים שתעסוק בהלכות שמיטה בתחילת זמן חורף ה'תשפ"א. השיעור הראשון יעסוק במצוות שמיטה בתורה.