ט' סיון תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 639 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

חשמל בשבת | שיעור 5

"נראה סתירה בין שתי סוגיות בגמרא, הראשונה אומרת שמותר לשבור חבית כדי להוציא ממנה אוכל ובשניה משמע שאסור. נברר לעומק על פי מקורות נוספים את...

הכנה לליל הסדר | איך עושים אותו נכון?

איך מגיעים לליל הסדר נכון? איך מעבירים את ליל הסדר בצורה טובה? איך מעוררים את הילדים לשאול שאלות?

בדיקת חמץ | מה עניינה?

לכאורה אנו יודעים שביטול חמץ מספיק מדאורייתא כדי למנוע מאדם לעבור על איסור "בל יראה ובל ימצא" אז מדוע תקנו חכמים בנוסף לביטול את בדיקת חמץ....

פרשת ויקרא ה'תשפ"ג | מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות?

האם יש תשובה לשאלות הסדר? על פי ההסבר הפשוט נראה ש"עבדים היינו" זו התשובה לילדים ששואלים על כל השינויים בליל הסדר. אבל נראה שאולי אפשר לומר...

הלכות מוקצה | גדר טלטול | שיעור 23

"השיעור מתחיל מאיסור נגיעה במוקצה- האם אסור לגעת או אסור רק לטלטל? וממשיך להגדרת טלטול מן הצד וטלטול בגופו ודין טלטול זה במקרה בו הטלטול...

22 הלכות מוקצה | מוקצה מחמת חסרון כיס | שיעור

"המשך השיעור הקודם- האם ייחוד מקום למוקצה מחמת חסרון כיס הוא תנאי הכרחי להגדרת המוקצה או שמא הוא רק סיבה לכך שהוא חשוב ויקר ולכן יש לו מקום...

21 הלכות מוקצה | מוקצה מחמת חסרון כיס | שיעור

"קיימים שני תנאים להגדרת מוקצה מחמת חסרון כיס הראשון - האדם מקפיד על נחפץ השני- האדם מייחד מקום לחפץ לפי רש""י וראשונים נוספים צריך את שני...

פרשת שמות ה'תשפ"ג | מה משמעותה של הרמת ידיים?

"בפרשה בפרט ובכל ניסי מצריים בכלל, אנו רואים שימוש חוזר במילה ""יד"" ובשורש שלה, המוזר מבין ההזכרות הוא ידי משה שכבדו. מדוע כבדו? מדוע...

הלכות מוקצה | כלי שמלאכתו לאיסור | שיעור 19

"כהמשך לשיעור הקודם נברר את מהות איסור השימוש בכלי שמלאכתו לאיסור, מצד אחד משום מוקצה ומצד שני משום גזירת כלים. דין כלי שמלאכתו לאיסור שנשבר...

הלכות מוקצה | כלי שמלאכתו לאיסור | שיעור 20

שתי גישות מרכזיות להגדרת כלי שמלאכתו לאיסור- או על פי רוב שימושו או על פי עיקר שימושו דהיינו המטרה שלשמה הוא קיים.