ו' סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 319 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

דין אורח לענין טבילת כלים

שימוש בכלי לא טבול, האם האוכל נאסר? מה הפתרון לאורח שמגישים לו אוכל בכלי לא טבול.

דיני עיקר וטפל בברכות

דיני עיקר וטפל בברכות, מהו טפל? ומהו עיקר?

פרשת קרח תשע"ז

ענין הניסים, ניסים מקרבים מול ניסים מרחיקים

האם שייך בורר בדברים שהם לא אוכל?

האם יש דין בורר בכלים, בגדים ספרים וכו?

דיני ברירה במין אחד

האם יש ברירה במין אחד? בבירור שיטתם של תרומת הדשן והט"ז

עיון בסוגיות בורר בתלמוד

בגדרי בורר והשיטות השונות בגמרא

פרשת שלח תשע"ז

מעלת ארץ ישראל ועם ישראל "ארץ מושבתיכם"

דיני טבילת כלי זכוכית

טבילת כלי זכוכית והאם צריך להטביל כלי פלסטיק?