ו' סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 319 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

מבוא למלאכת בורר

מבוא למלאכת בורר. הגדרת המלאכה והשלכות מההגדרות השונות

דיני טבילת כלים

האם טבילת כלים מדאורייתא או מדרבנן, ומהן ההשלכות מכך

פרשת נשא תשע"ז

למה הרואה סוטה בקלקולה צריך להזיר את עצמו מהיין? לכאורה שהיא תזיר את עצמה

חזרה על דיני מוקצה - חלק ב'

חזרה על כלי שמלאכתו לאיסור ותנאי בסיס, שיחה קצרה לשבועות

שיחה ליום ירושלים

גאולה קמעא קמעא, הודאה ושמחה על הנס הגדול ביום ירושלים ובמדינת ישראל

ברכות התורה

כיצד יתכן שאנחנו מברכים על אותו עניין שלוש ברכות שונות?

חזרה על דיני מוקצה - חלק א'

שיעור חזרה במוקצה: טעמי המוקצה ומוקצה מחמת גופו