ט' סיון תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 639 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

הלכות מוקצה | כלי שמלאכתו לאיסור | שיעור 18

"ישנם שתי גישות מרכזיות ביחד להיתר טלטול מוקצה לצורך גופו ומקומו, או שההיתר הוא לכל כלי מוקצה באשר הוא או שלכלי שמלאכתו לאיסור בלבד. בשיעור...

פרשת ויחי ה'תשפ"ג | יוסף יעקב והמכירה | חשיבות אחדות המשפחה

האם יעקב ידע על מכירת יוסף או לא? עברנו על מספר פסוקים ופרשנים שאמרו שכן או שלא, בסופו של דבר ניתן ללמוד משהו מאוד חשוב מיוסף על האחדות,...

הלכות מוקצה | ייחוד מוקצה | שיעור 17

"מובא במשנה שבע""ח הם מוקצה ועל זה אין מחלוקת אך לא הובא בגמרא מה הסיבה לכך שהם מוקצה. מתוך כך יש מתעוררת מחלוקת מה דין בעלי חיים ביתיים...

הלכות מוקצה | ייחוד מוקצה | שיעור 16

"התוס' כותבים שמותר לטלטל כדור כשיש צורך ועל סמך זה כותב הבית יוסף את היתרו לדבר. לעומתו שיבולי הלקט אוסר. על סמך מחלוקת זו חולקים השו""ע...

הלכות מוקצה | ייחוד מוקצה | שיעור 15

"דבר שאדם ייחדו לשימוש מסויים, לדוגמא ענפים של דקל, ואז נמלך ורצה לשנות את ייעודו לשישמוש אחר, לשבת עליהם. האם צריך לעשות שינוי בחפץ, רק...

הלכות מוקצה | ייחוד מוקצה | שיעור 14

מחלוקת רבא ורבינא מה הדרך בה ניתן להפוך מוקצה האסור בטילטול לכלי הניתן לשימוש. האם מספיקה מחשבה? אם צריך מעשה ממש, איזה מעשה מועיל?

?פרשת וישלח ה'תשפ"ג | למי מאיר אור החנוכייה

מדוע רק מי שיש לו בית רשאי להדליק נר חנוכה ומה המשמעות של הדלקת הנרות בבית.

פרשת תולדות ה'תשפ"ג | משמעות ברכת יעקב

"הרצון של יעקב להפריד בין הרוח לבין החומר. ולבסוף "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו" כלומר יעקב מקבל את האחריות גם על החומר וגם על הרוח"

ברכות התורה | מה מותר לעשות לפני ברכות התורה | שיעור 2

"דין אמירת פסוקים לפני ברכות התורה - מה יעשה אדם שמע קדושה לפני שברך ברכות התורה? ומה יעשה אם שמע קריאת שמע? האם מותר להרהר בדברי תורה לפני...