כ"ט כסלו תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 504 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

דבר שאינו מתכוון ופסיק רישא | שיעור 2

שתי הבנות בהיתר דבר שאינו מתכוון ונפקא מינות מהן.

שהחיינו! קדושת שביעית!

הרב יוסף צבי רימון מציג לראשונה לשנת ה'תשפ"ב אכילת ירקות מקדושת שביעית במרכז האקדמי לב.

תפילת מוסף של ראש השנה

לימוד על הברכות המיוחדות של מוסף ראש השנה.

בורר | גדר דין 'לאלתר' | שיעור 7

הדיון מהראשונים לאחרונים כמה זמן לפני האכילה מותר לברור.

תשובה לפני ראש השנה

שיעור קצר לקראת ראש השנה ה'תשפ"ב.

בורר | היתר דרך אכילה | שיעור 6

דיון בכל הסברות מה נחשב דרך אכילה ויהיה מותר לברור לכתחילה והאם היתר זה קיים במלאכות אחרות.