י"ג שבט תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 610 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

הלכות מוקצה | טעמי מוקצה | שיעור 2

נדון בטעם איסור מוקצה- האם משום איסור הוצאה [מסכת ביצה] או משום איסורים אחרים המוצעים ברמב"ם ובראשונים נוספים

הלכות מוקצה | הקדמה | שיעור 1

הקדמה ומבוא למושג מוקצה - חלוקת המוקצה לשלושה סוגים כלליים: מוקצה מחמת גופו, מוקצה מדעתו, מוקצה מחמת איסור. והגדרת ופירוט כל אחד מהסוגים.

ארבעת המינים | אתרוג | שיעור 2

שיעור קצר ומהיר איך לבחור אתרוג, אילו כתמים ומיקומים פוסלים ואילו לא. הלכה למעשה.

ארבעת המינים | לולב | שיעור 1

מהי "תיומת הלולב" לפי הראשונים ומתי נחשב ש"נפסק ראשו" של הלולב.

שמיטת כספים | שיעור 5

המשך של שיעור קודם על פרוזבול. הסוגייה בגמרא על הכח של רבנן לתקן על מצוות דאורייתא של שמיטת כספים. ההבנה של רש"י בסוגייה לעומת הבנת התוס',...

שמיטת כספים | שיעור 4

בשיעור נעסוק בשאלה - מה הוא הפרוזבול ומדוע הוא מועיל? ובשאלה - אם יש משנה האומרת שמסירת שטרות לבית דין מועילה לבטל את שמיטת הכספים, מה חידש...

שמיטת כספים | שיעור 3

דין הלוואה לעשר שנים, האם השמיטה משמטת את החוב או לא, מה היא מהות ההלוואה והשלכה על השקפות קפיטליסטיות וסוציאליסטיות.

שמיטת כספים | שיעור 2

הסבר המשנה המתארת את תהליך שמיטת הכספים על ידי אמירת "משמט אני" (המלווה) ואמירת "אף על פי כן" (הלווה). את הכוונה באמירת הדברים וההשלכות...

הלכות מוקצה | מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון | שיעור 4

מחלוקת ר' יהודה ור' שמעון במוקצה, ניסיונות לחדד את דעת ר' שמעון ע"פ מספר סוגיות במקורות שונים

שמיטת כספים | שיעור 1

דיון מתוך המקורות האם המצווה לשמוט כספים היא הגורם הבלעדי לשמיטה בפועל או שגם ללא שמיטת ההלוואה על ידי המלווה ההלוואה מתבטלת מכוח השמיטה.