י"א תשרי תשפ"ג

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 584 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

הלכות בישול בשבת | בישול בלח שנצטנן - פסיקת הלכה | שיעור 15

פסיקת ההלכה בשולחן ערוך וברמ"א בסוגיית 'בישול בלח שנצטנן', הגדרת 'נצטנן' בשולחן ערוך, ומחלוקת בהגדרת 'לא נצטנן לגמרי' בדברי הרמ"א.

הלכות בישול בשבת | בישול אחר בישול | שיעור 14

הסברת מחלוקת הראשונים בסוגיית בישול בלח שנצטנן ע"פ הסברות שהצגנו לאיסור בישול - יצירת אוכל ושינוי חומר; הצלבת השיטות השונות בבישול מאכל בן...

יום הזיכרון ה'תשפ"ב | ערעורי יום הזיכרון

למה יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל צמוד ליום העצמאות? ומה הוא התיקון שעושים בצפירה?

הלכות בישול בשבת | בישול במאכל בן דרוסאי | שיעור 13

הצגת הסברות שמאחורי מחלוקת הראשונים בבישול אחר בישול בבן דרוסאי - בין יצירת אוכל לשינוי חומר, דינים נוספים המסתעפים בדברי האחרונים ופתיחה...

הלכות בן אדם לחברו | לא תשנא את אחיך בלבבך | שיעור 1

מהו מקור איסור שנאה? האם מצוות הוכח תוכיח היא חלק מאיסור שנאה? מהי השנאה שבלב? ועד כמה היא מסוכנת.

הלכות בישול בשבת | בישול אחר בישול | שיעור 12

שיעור ראשון ופתיחה לדיני בישול אחר בישול - הצגת שיטות הראשונים בנוגע לבישול תבשיל שהגיע למאכל בו דרוסאי, פסק השולחן ערוך והביאור הלכה והכלל...

יום עיון פסח ה'תשפ"ב | מה עושים בפסח שחל בשבת?

הלכות לפסח שחל בשבת ומעלתו, הרב יעסוק בדין אמירת ויהי נעם במוצאי שבת הגדול, בהכנות לחג, בתפילת ליל שבת וגם בדיני שביעי של פסח שחל בצמוד...

יום עיון פסח ה'תשפ"ב | פסח שחל בשבת - יום החתונה לעומת יום הנישואין

הרב רימון ברעיון קצר על מעלת פסח שחל בשבת, יום טוב המשמח לעומת השבת המצומצמת, מיזוג האהבה והשמחה לכדי יום אחד.

אפיקומן

דעות הראשונים מהו אפיקומן ונפק"מ, בנוסף הרב הביא מחלוקת בעניין עד מתי ניתן לאכול את האפיקומן.

לזכר הרב חיים קנייבסקי זצ"ל | מהרב קנייבסקי אלינו

הרב דיבר על סדר יומו של ר' חיים קנייבסקי, סיפורים עליו וכיצד דמותו יכולה להשפיע עלינו.