ו' סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 319 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

פרשת ויקהל-פקודי תשע"ז

מה הקשר בין בריאת העולם למשכן?

בסיס לדבר האסור - חלק ג'

המשך התנאים לבסיס לדבר האסור, בסיס לדבר האסור והמותר

אפיקומן

מחלוקת ראשונים בטעם אכילת האפיקומן

אהבת ישראל קודם התפילה

איך מתפללים במשך השנה אם הכל כבר נגזר בראש השנה? ומה הקשר של מצוות ואהבת לרעך כמוך לתפילה?

בסיס לדבר האסור - חלק ב'

הגדרת התנאים ליצירת בסיס לדבר האסור

הכשרת כלים - הגעלה וליבון - חלק א'

מה ההבדל בין הגעלה לליבון? מחלוקת שו"ע ורמ"א ברוב תשמיש

תענית אסתר

מדוע צמים בתענית אסתר ומה הדין אם י"ג חל בשבת