ד' סיון תשפ"א

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 442 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

ערב פסח שחל בשבת | שיעור 1

הלכות ערב פסח שחל בשבת - ביעור חמץ.

הכשרת כלים | שיעור 7

שיעור שביעי בדין הכשרת כלים - ביאור וברור ההבדל היסודי בין הגעלה לליבון ומתי צריך לבצע כל אחד מהם.

הכשרת כלים | שיעור 6

שיעור שישי בדין הכשרת כלים. ביאור דין "רוב תשמיש ומיעוט תשמיש" - איך מחליטים על צורת ההכשרה לכלי. ביאור הראשונים והאחרונים וכן פסיקת הלכה...

הכשרת כלים | שיעור 5

שיעור חמישי על דין הכשרת כלים. חקירה מרכזית על "כבולעו כך פולטו" איך אך אפשר להבינו וכן נפ"מ למעשה לחי היומיום.

הלכות שמיטה | שיעור 13

תוספת שביעית - שיעור אחרון בסדרה.

הכשרת כלים | שיעור 4

שיעור רביעי על דין הכשרת כלים. ביאור ההבדל בין איסורא בלע והיתירא בלע. ביאור תירוצי הגמרא על הסתירה בין הגמרות בע"ז. וכן ביאור דעת הרשב"א...

פרשת וארא ה'תשפ"א

למה חוזרים על סירוב משה לציווי ה להנהיג את עם ישראל וללכת לדבר עם פרעה. מה הקשר בין משה רבנו לאסתר המלכה וכן מה נוכל ללמוד על עצמנו ועל...

הכשרת כלים | שיעור 3

שיעור שלישי בסדרה על דין הכשרת כלים באיסור והיתר. ברור האם נטל"פ אסור במהותו או לא? דרך מחלוקת הר"ן והרשב"א בנטל"פ. וגם הסברים לרשב"א על...

הלכות שמיטה | שיעור 12

שיעור נוסף על שנת שמיטה - דין הפקר, מה צריך להפקיר ואיך? מה לגבי גינות פרטיות והאם מותר להכנס לגינה פרטית כדי לקחת פירות בשנת שמיטה?