כ"ב אייר תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 567 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | ברכת קיבוץ גלויות והשיבה שופטינו | שיעור 5

איך רואים את הגאולה בקיבוץ גלויות? מהו השופר הגדול? מהו המשפט העברי? והיחס למשפט בישראל?

הלכות בישול בשבת | כלי ראשון | שיעור 4

הגדרת כלי ראשון במצבים שונים, נמצא על האש הורד מהאש, מחלוקת ראשונים ונפק"מ.

הלכות בישול בשבת | חמה ותולדות חמה | שיעור 3

נפק"מ בטעם ההיתר של בישול בחמה, דיון על תולדות חמה - דוד שמש.

חיזוק הכוונה בתפילת שמונה עשרה | ברכת הרפואה והשנים | שיעור 4

למה מופיע בברכת הרפואה הביטוי "כי תהילתנו אתה"? מה מיוחד בו? מה מפתיע בסיום הברכה? בנוסף הרב מבאר מה הוא הנושא של ברכת השנים? מה יעשו בארצות...

הלכות בישול בשבת | תולדות חמה ותולדות האור | שיעור 2

הרב יעסוק במקור האיסור של תולדות האור וביאור טעם ההיתר של בישול בחמה.

למה עושים פורים קטן באדר א'? מה עינינו של אדר א' מבחינה הילכתית ורעיונית?

אם אדר א' יכול להיות גם כמו שבט ב' אז למה יש פורים קטן, איך מתייחסים לאדר א'? ומהם המנהגים לפורים קטן בהתאם להתייחסות לאדר א'? בנוסף, מהם...

הרב יוסף צבי רימון בקצרה | האם יש יחודיות באדר א'? אדר ראשון מבחינה מחשבתית!

האם צריך לשמוח באדר א'? מה הקשר בין אדר ראשון לשני? מה מסמל לנו אדר ראשון בראיה אמונית? ואיך כל זה קשור לבריאת העולם?

הלכות בישול בשבת | מבוא לבישול בשבת | שיעור 1

מבוא לבישול בשבת, הרב עבר על כל הנושאים שיילמדו בבישול בסקירה מהירה.

פרשת בשלח ה'תשפ"ב

"המרבה והממעיט" השפעת השפע האלוקי כפי שמתאים לכל אדם.

גרמא בשבת | שיעור 2

סיכום כל הסוגיות האחרונות שנלמדו ממבט על. ביאור ההבדלים בין דבר שאינו מתכוון, פסיק רישא, מלאכה שאינה צריכה לגופה וגרמא.