כ"ט כסלו תשפ"ב

חיפוש שיעורים

הצג קטגוריות

נמצאו 504 שיעורים שיעורים תחת "הרב יוסף צבי רימון"

עבודת ה' בשמחה

דיון מדוע חשובה השמחה בעבודת ה'? - טישון לפרשת כי תבוא עם הרב יוסף צבי רימון.

בורר | קליפות וברירה בדברים שאינם אוכל | שיעור 5

דיון אלו קליפות נחשבות כחלק מהפרי, ומחלוקת האחרונים האם יש ברירה בדברים שאינם אוכל.

בורר | ברירה במין אחד | שיעור 4

הדיון בראשונים ובאחרונים האם יש ברירה במין אחד והסברות ההפוכות של תרומת הדשן והט"ז.

לדוד ה' אורי וישעי

ביאור מזמור כ"ז בתהילים - טישון לפרשת כי תצא עם הרב יוסף צבי רימון.

בורר | שיעור 3

עיון בגמרא בדף עד שמביאה את כל החילוקים מתי מותר לברור ומתי אסור.

בורר | שיעור 2

נפקא מינות של המחלוקת על יסוד מלאכת בורר אם היא תיקון או הוצאת הפסולת.

בורר | שיעור 1

הגדרת המלאכה, האם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ונ"מ.