ט"ו סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 322 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

ברכת סלח לנו

על הסליחה האלוקית המתבטאת בברכת סלח לנו.

חתיכה נעשית נבילה | שיעור 2

היחס בין "אפשר לסוחטו" ובין חתיכה נעשית נבילה, ביאור המשנה לאור שיטות הראשונים.

דיני בישול בשבת | שיעור 2 | שימוש בדוד שמש

השתלשלות ההלכה בנוגע לדוד שמש - חמה ותולדות חמה. לאור זאת, האם מותר להשתמש בדוד שמש?

חתיכה נעשית נבילה | שיעור 1

פירוט השלבים השונים במשנה ובגמרא והיחס ביניהם, לאור שיטת רש"י ותוס'.

נותן טעם לפגם בכלים | שיעור 3

עיסוק במקרים שונים הנוגעים לסוגייתנו - איסור הדבוק לכלי, דין כלים לאחר שנים עשר חודשים ועוד.

ברכת השיבנו

תמצית ברכת השיבנו והמשמעות שהיא טומנת בחובה.

עשרה בטבת | חשיבות ההתחלה

עיסוק במקורות של צום עשרה בטבת, והבנה ש"סוף מעשה במחשבה תחילה" והחשיבות בזיהוי תחילת התהליכים.

נותן טעם לפגם בכלים | שיעור 2

המשך עיסוק בשתי ההבנות של נטל"פ - איך הסוגיה שלנו מסתדרת עם השיטה שסוברת שנטל"פ הוא איסור לכתחילה? הצגת נפק"מ שונות הנובעות מכך.

טבילת כלים

סוגיית טבילת כלים - מהם הכלים החייבים בטבילה? מה הדין כשיש ספק האם הכלים טבולים?

אירוע סיום הדף היומי

הרב רימון והרב חדרי מסבירים על חשיבות לימוד הדף היומי, אותו סיים סגן הנשיא מר סטיוארט הרשקוביץ.