ח' ניסן תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 210 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

חלב נוכרי

חלב נוכרי - למה נאסר? שיטת ר' משה פיינשטיין, אבקת חלב נוכרי ועוד

מתעסק בתפילה

שיטת ר' חיים מבריסק לגבי אופן התפילה, עמידה תמידית לפני ה'

ברכת המינים - חלק א'

הסבר על מבנה הברכה וזהות אותם "מינים"

מתעסק - חלק ב'

המשך דין מתעסק, דרך שיטת התוספות ור' עקיבא איגר

התעמלות/ספורט בשבת

צדדי האיסור וההיתר של התעמלות, הזעה עשיית ספורט בשבת וכד'

מתעסק - שיעור פתיחה

הסוגיות והשיטות השונות בדין מתעסק

כשרות הג'לטין

הסבר על ג'לטין והבעייתיות שבו, הלכה למעשה

חיישנים - רקע מדעי

הסבר הרקע המדעי להבנת פעולת חיישנים

פסיק רישא ודבר שאינו מתכוון - חלק ו'

הלכה למעשה בדינים אלו - פסיק רישא דלא ניחא ליה, בדרבנן, בתרי דרבנן ועוד

הפרשת תרומות ומעשרות בשבת

על התנאים המאפשרים להפריש תרומות ומעשרות בשבת, דין אורח במקרה זה ועוד