ט"ו סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 322 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

צניעות מבחינה אמונית | שיעור 2

בירור מקומם של דחפים ותאוות שונות בנפש האדם

נותן טעם לפגם | שיעור 1

סקירת המקורות בגמרא העוסקים בנתינת טעם של איסור פגום- מחלוקת ר"ש ור"מ, ושיטות הראשונים השונות בהסבר דברי ר"ש

צניעות מבחינה אמונית | שיעור 1

בירור הנקודה שלכל כוח בעולם יש תפקיד, עלינו להשכיל ולקחת את כוח העריות למקום של בנייה מתוך הקשר משפחתי נכון, ולא לתת לו להתפרץ ללא שליטה.

כיסוי ראש לאישה | שיעור 7 | המשך עיסוק מבחינה מחשבתית

המשך עיסוק בטעמים הפנימיים של דין כיסוי ראש - איך הלכות אלו משקפות מציאות פנימית של בניין בית חזק

טעימת קפילא | שיעור 2

דיון בנושא טעימת קפילא באיסור דרבנן לאור מקורות שונים, והלכה למעשה בדין טעימת קפילא לאשכנזים ולספרדים

כיסוי ראש לאישה | שיעור 6 | כיסוי ראש לנשים מבחינה מחשבתית

מה הטעם בכיסוי ראש לאישה נשואה? מה התחדש לעומת אישה פנויה, מדוע כעת "שיער באישה ערווה"?

טעימת קפילא | שיעור 1

יסוד דין קפילא - נחתום הטועם את התערובת שבה האיסור ואומר האם יש טעם- מדוע דווקא נחתום, האם אפשר שכל נכרי יטעם? מכוח מה מאמינים לו?

יום הכיפורים | על הווידוי

הסבר עניינו של הווידוי, מהכלל אל הפרטים

יום הכיפורים | עניינו של "כל נדרי"

מה המיוחד כל כך בכל נדרי? שחרור עצמי מכבלים בהם אסרנו את עצמנו במהלך השנה, וקבלה מחודשת של שבועת הר סיני

ביטול בשישים | שיעור 2

המשך עיסוק בסברת ביטול בשישים - גוף האיסור וטעם האיסור, לאור שיטות הראשונים השונות