ט"ו סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 322 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

ביטול בשישים | שיעור 1

מה היחס בין טעם ושיעור בשישים? שיטות הראשונים השונות, סברות בדין ביטול בשישים - סימן או סיבה

טעם כעיקר | שיעור 5

היחס בין סוגיית "היתר מצטרף לאיסור" ובין דין טעם כעיקר- לפי השיטות והסברות השונות שפרסנו בשיעורים הקודמים

טעם כעיקר | שיעור 4

סברות המחלוקת בדין טעם כעיקר- מה בדיוק מה מתרחש בתערובת כאשר יש טעם של איסור?

טעם כעיקר | שיעור 3

בהמשך לשיעור הקודם- ביאור שיטות הראשונים הסוברים שטעם כעיקר זה דאורייתא לאור סוגיית "טעמו וממשו"

טעם כעיקר | שיעור 2

היחס בין סוגיית "טעמו וממשו" (במסכת ע"ז) לסוגיית טעם כעיקר- מה נקרא טעם עליו נחלקו הראשונים, ומה נקרא עיקר האיסור? ביאור שיטות הראשונים...

טעם כעיקר | שיעור 1

סקירת הסוגיות השונות העוסקות במקור דין טעם כעיקר- מהיכן לומדים שלטעם היוצא מהאוכל יש דין זהה לאוכל עצמו? האם זה מדאורייתא או מדרבנן? שיטות...

מבוא לדיני ביטול תערובות

סקירה של הנושאים העיקריים בהם נעסוק בדיני תערובות- טעם כעיקר, ביטול תערובות (לח בלח, יבש ביבש וכו'), חתיכה הנעשית נבלה (חנ"ן)

שבעה נקיים | שיעור 5

היסח דעת בשבעה נקיים - האם יש לחשוש ולהקפיד שלא להסיח דעת מהספירה? וכן עיסוק בתליה במכה בשבעה נקיים.

שבעה נקיים | שיעור 4

אופי הבדיקות, המשך מקרים בהם יש לדון לקולא בראשון ושביעי.