ח' ניסן תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 210 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

סיום חלק המגיד - הגדה של פסח

עניינים שונים העולים בסוף חלק המגיד בליל הסדר

שמור וזכור בדיבור אחד

ביאור פרטי הלכות בשבת - כגון הבדלים בנוסחי התפילות, בציעת החלות בערב ובבוקר ועוד - על פי בחינות "שמור" ו-"זכור".

הריגת כינה בשבת - סתירה בין ההלכה למדע

להלכה נפסק שמותר להרוג כינה בשבת, כלשון הרמב"ם - "שהן מן הזיעה". אבל ידוע לנו כיום שכינים בעלות יכולת רבייה! 3 שיטות התמודדות בסתירה זו.

ברכת "גאל ישראל" שבהגדה

עניינה של ברכת גאל ישראל שבסוף חלק המגיד בהגדה של פסח, ומה היא מסמלת

מלאכת צד - חלק ב'

המשך ביאור השיטות השונות, הלכה למעשה בענייני צידה בשבת- בעניין זבובים ושאר מזיקים

מצה עשירה

השתלשלות ההלכה בנוגע למצה עשירה, והלכה למעשה בימינו- בעניין עוגיות "פפושדו"

שתיית יין בפורים

"מיחייב איניש לבסומי בפוריא" - מהם גדרי החיוב?

מלאכת צד - חלק א'

סקירת המקורות הנוגעים לסוגייה והצגת השיטות השונות

פרשת תרומה תשע"ח

התרומה והנתינה - מקור שמחה לאדם