ט"ו סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 322 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

שבעה נקיים | שיעור 3

בדיקות ראשון ושביעי - מתי אפשר להקל? וכן זמן הבדיקות.

שבעה נקיים | שיעור 2

שיטות התנאים השונות בדיני בדיקות, הסברות השונות בהסברת דבריהם - מהי נקודת המחלוקת?

שבעה נקיים | שיעור 1

שיטות התנאים השונות בדיני בדיקות, הסברות השונות בהסברת דבריהם - מהי נקודת המחלוקת?

מגילת רות - מגילת חסד

קריאה במגילת רות צריכה להיות בדגש על החסד הגדול ששוזר אותה

הפסק טהרה | שיעור 4

זמן ההפסק לכתחילה ובדיעבד - מהי כמות הבדיקות המינימלית המספיקה להיטהרות? נקודות נוספות ועצות פרקטיות.

הפסק טהרה | שיעור 3

מה קורה אם אישה לא מספיקה לעשות בדיקת הפסק טהרה ביום? סקירת הצדדים והספקות השונים.

כיסוי ראש לאישה | שיעור 3 | רמת הכיסוי

כמה יש לכסות? השיטות השונות, להלכה ולמעשה

כתמים | שיעור 8

לבישת בגדי צבעונין לכתחילה בימי הטהרה - מה הסברא? והתמודדות עם בעיות כתמים בשבעה נקיים.

דיני ייחוד | שיעור 7 | סיכום

סיכום דיני ייחוד - הגדרות האיסור דאורייתא ודרבנן, היתרים שונים ועוד.