ט"ו סיון תש"פ

חיפוש שיעורים

נמצאו 322 שיעורים התואמים את הגדרות החיפוש :

הצג קטגוריות

כתמים | שיעור 7 | תחבושות היגייניות

צדדים לחומרא ולקולא בכתמים הנמצאים על תחבושות היגייניות לסוגיהן - האם זה מקבל טומאה? ועוד.

ברכת רצה | שיעור 3

התבוננות ב"אשי ישראל" - על הייחודיות שבאש, תפילתנו לחזרת שכינה לציון.

כתמים | שיעור 6 | דבר שאינו מקבל טומאה

דין כתם הנמצא על דבר שאינו מקבל טומאה - מה נחשב כמצע כזה? נפק"מ למעשה בדיני תחבושות ופדים.

דיני ייחוד | שיעור 6 | טרמפים

סיכום דיני ייחוד במכונית, נפק"מ למעשה - מתי מותר, מה לכתחילה ומה בשעת הדחק.

כתמים | שיעור 5 | כתם על בגד צבעוני

המשך עיסוק בכתם הנמצא על בגד צבעוני - מה יסוד ההיתר? נפק"מ למעשה.

כלי שלישי והכנת תה בשבת

מהן הדעות להתיר או לאסור בישול בכלי שלישי? כיצד מכינים תה בשבת?

ברכת רצה | שיעור 2

ביאור העניין המיוחד שתופס הרצון בברכה זו - רצוננו להיות שליחי הקב"ה בעולמו.

כתמים | שיעור 4

דין כתמים על דבר שאינו מקבל טומאה - שיטות שונות בהסברת הדין. תחילת עיסוק בכתם על בגד צבעוני.

דיני ייחוד | שיעור 5 | ייחוד במכונית

האם מותר לנסוע איש ואישה ברכב? שיטות שונות באחרוני זמנינו.

כתמים | שיעור 3

המשך סקירת דין פחות מגריס - דם שחור.